Monday, April 22, 2024
More

  โปรโมชั่นสุดฮอตสำหรับคนรักกอล์ฟ! ตีกอล์ฟ 2 สนาม 36 พร้อมที่พัก เพียง 3,200 บาทเท่านั้น!

  ข่าวดีสำหรับคนรักกีฬากอล์ฟกับโปรโมโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปีที่พลาดแล้วจะต้องเสียใจ! ตีกอล์ฟ 2 สนาม 36 หลุม พร้อมที่พัก 1 คืน ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 3,200 บาทเท่านั้น! โปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ มีเฉพาะถึงสิ้นปี 2563 ที่สองสนามกอล์ฟชั้นนำของหัวหิน

  สนาม BANYAN GOLF CLUB HUA HIN

  ตีกอล์ฟ 18 หลุม (เฉพาะกรีนฟี) ปกติ ราคา 3,900 บาท พร้อมรับ Voucher อาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 200 บาท


  สนาม MAJESTIC CREEK GOLF CLUB & RESORT

  ตีกอล์ฟ 18 หลุม ปกติ ราคา 3,200 บาท และที่พัก 1 คืน ปกติ ราคา 2,000 บาท (รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน)

  รวมทั้งหมดมูลค่า 9,300 บาท ลดเหลือเพียง 3,200 บาท เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  หมายเหตุ :
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแคดดี้และรถกอล์ฟ
  • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • ใช้สิทธิ์ได้ภายใน 1 สัปดาห์ (นับจากวันที่จอง)
  • ตีกอล์ฟ 2 วัน เลือกวันได้ตามใจ (จันทร์-อาทิตย์)
  • ตีสนามใดก่อน/หลัง เลือกได้ตามสะดวก
  • กรณีไม่เลือกที่พัก 1 คืน สามารถแลกเป็นคูปองตีกอล์ฟ 18 หลุมได้อีก 1 รอบ ภายใน 30 วัน
  (เฉพาะที่สนาม MAJESTIC CREEK GOLF CLUB & RESORT เท่านั้น)
  • กรณีพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 500 บาท
  • ถ้ามีผู้ติดตามที่ไม่ได้ตีกอล์ฟ จ่ายเพิ่ม 500 บาท
  (พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน รวมค่าอาหารเช้าแล้ว)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  0-2391-9595 ต่อ 240 หรือ 081-942-3619, 084-319-9338

  พิเศษสุด! Limousine Express นำท่านนักกอล์ฟเดินทางออกทริปอย่างปลอดภัย ด้วยรถ VIP จากกรุงเทพฯ ถึงสนามกอล์ฟในหัวหิน ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้ม

  1 วัน 3,500 บาท*
  2 วัน 6,000 บาท*
  (*ราคาดังกล่าวรวมค่าน้ำมันและทางด่วนแล้ว)

  ประเภทรถ HYUNDAI STAREX
  จํานวนผู้โดยสาร 4-5 ท่าน
  จํานวนกระเป๋า 4 ใบ (ไม่เกิน 28″)

  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2651-0808

  รายละเอียดการสํารองรถลีมูซีน

  • สามารถสํารองการใช้บริการรถลีมูซีน ได้ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น. ที่หมายเลข 0-2651-0808 หรือ Email: rez@limousinethailand.com
  • เดินทางได้ 10 ชม. ต่อวัน หากเกินเวลา มีค่าใช้จ่าย ชม.ละ 300 บาท
  • หากไม่มีที่พักให้พนักงานขับรถ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
  • กรุณาสํารองบริการรถลีมูซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (2 วัน) ก่อนการใช้บริการ
  • กรณีทําการสํารองบริการรถลีมูซีนต่ํากว่า 48 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่สามารถยืนยัน การรับจองได้ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบปริมาณการใช้บริการในช่วงเวลานั้น และขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ การให้บริการกรณีสํารองรถต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ
  • การจองบริการรถลีมูซีน ขึ้นอยู่กับปริมาณรถที่ว่างในช่วงเวลานั้นๆ
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงประเภทรถที่ให้บริการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้บริการในช่วงเวลานั้น

  เงื่อนไขการใช้บริการโปรโมชั่น

  • ลูกค้าชําระเงินผ่านการโอนเงิน (ไม่มีค่าธรรมเนียม) หรือ ชําระผ่านบัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 3%)
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับการเดินทางนอกเส้นทาง หรือนอกเหนือที่กําหนด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (ชําระเป็นเงินสด)
  • ค่าบริการรวมค่าน้ํามัน ทางด่วน บริการอินเตอร์เน็ต น้ําดื่ม ผ้าเย็นที่ให้บริการบนรถแล้ว
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และ หากมีข้อกรณีพิพาทใดๆ คําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

  THE BANYAN GOLF CLUB, HUA HIN
  Tel: +66 (0) 3261 6200
  Fax: +66 (0) 3261 6222
  Mobile: +66 (0) 81 951 9559

  MAJESTIC CREEK GOLF CLUB & RESORT
  Tel: +66 (0) 3251 0672
  Mobile: +66 (0) 81 942 3619