Thursday, April 25, 2024
More

  ผู้บริโภคกว่า 90% เลือกร้านอาหารตามสั่งเป็นร้านประจำไม่ต่ำกว่า 5 วันต่อสัปดาห์

  ศูนย์ AMSAR ม.หอการค้าไทย เผยผลวิจัย “ประสบการณ์ผ่านจุดสัมผัสของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง” โดยศึกษาสำรวจร้านอาหารตามสั่งที่มีรายการอาหารไม่เกิน 50 รายการและผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงวัยทำงานอายุระหว่าง 25-60 ปี จำนวน 229 คนโดยใช้แบบสอบถามพัฒนาข้อคำถามจากแนวคิด ทฤษฏีและการวิเคราะห์


  เผยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สั่งอาหารร้านตามสั่งเป็นประจำ

  เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกที่จะรับประทานอาหารตามสั่งเป็นประจำพบว่า
  – ร้อยละ 58.10 ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน
  – ร้อยละ 17.90 เลือกใช้บริการ เพราะมีความผูกผันกับร้านอาหารตามสั่งเป็นอย่างดี
  – ร้อยละ 0.40 เลือกใช้บริการเพราะไม่จำเจ

  ส่วนในการรับประทานของผู้บริโภครูปแบบนั่งรับประทานที่ร้านพบว่า
  – ร้อยละ 45.10 เลือกที่จะรับประทานอาหารที่ร้าน
  – ร้อยละ 35.25 เลือกที่จะซื้อกลับที่พัก/บ้าน
  – ร้อยละ 0.72 เลือกใช้บริการในรูปแบบอื่นๆ

  จำนวนวันที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภคร้านอาหารตามสั่ง
  – ร้อยละ 39.70 สั่งซื้ออาหารตามสั่ง 5-6 วัน
  – ร้อยละ 34.90 สั่งซื้ออาหารตามสั่ง 7 วัน
  – ร้อยละ 9.60 สั้งซื้ออาหารเพียง 1-2 วัน

  ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกร้านอาหารตามสั่ง

  สำหรับในการเลือกร้านอาหารตามสั่งของผู้บริโภคมีปัจจัยสำคัญหลายประการอย่างเช่น บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การใ้ห้บริการ รสชาติอาหาร ชื่อเสียงของร้านอาหาร รวมไปถึงการสื่อสารผ่านดิจิทัลของร้านอาหาร โดยในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารตามสั่งของผู้บริโภคพบว่า
  1. รสชาติอาหารอร่อยถูกปาก เข้มข้น
  2.วัตถุดิบที่ดี มีความสดใหม่
  3. ความคุ้มค่าของปริมาณ ราคา รสชาติและวัตถุดิบ
  4.ปรุงรสแบบดั้งเดิม เสมอต้นเสมอปลาย
  5.ความสะอาดของอาหาร

  สำหรับกลเม็ดเคล็ดลับที่ร้านอาหารตามสั่งสามารถครองใจผู้บริโภคคือ
  1.ความชำนาญและมั่นใจในการปรุงอาหาร
  2. ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
  3. ความรวดเร็วทันใจ
  4. ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ และรสชาติได้ตามความชื่นชอบ เช่น เผ็ดมากเผ็ดน้อย จากน้ำใสเป็นน้ำข้น
  5. ความพยายามจดจำข้อมูลของลูกค้า เช่น ชอบทานอะไร รสชาติแบบไหน
  6. ความอดทนต่อความหลากหลายของลูกค้า
  7. การคอยสังเกตให้ความช่วยเหลือลูกค้า เช่น มีสินค้าหรือบริการใดที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมบ้าง และ
  8. การให้บริการเสริม เช่น ห่อกลับบ้าน เติมผักเติมขนม ในส่วนของความเพียงพอของพนักงาน การ
  แนะนำเมนูที่ดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภคมีประสบการณ์ในระดับดีปานกลาง

  นอกจากนี้ในส่วนของบรรยกาศของร้าน ความธรรมดา เรียบง่าย มีความเป็นท้องถิ่น พื้นที่ใกล้ชิดแหล่งชุมชน และขนาดพอดีกระทัดรัด เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถมัดใจผู้บริโภคที่ชอบร้านอาหารตามสั่งได้เป็นอย่างหนึ่ง

  สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริโภคสร้างให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคระหว่างเจ้าของร้าน พนักงานพบว่า
  1. ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายลูกค้า
  2. นำเสนอเมนูตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า
  3. อบอุ่นเป็นมิตร เป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว
  4. ยินดีเมื่อทำให้ลูกค้ามีความสุข
  5. การได้ยินชื่อเสียงของร้านในเรื่องความเชี่ยวชาญในการทำอาหาร

  บุคลิภาพและทัศนคติเจ้าของร้าน – พนักงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้บริโภค

  นอกจากรสชาติอาหาร การให้บริการ ที่มัดใจลูกค้าแล้วร้านอาหารตามสั่งอาจจะต้องเริ่มพัฒนาข้อดีที่ตัวเองมีอยู่ ด้วยการสื่อสารตามบุคลิภาพและทัศนคติของเจ้าของร้าน เน้นการสื่อสารที่จริงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพึงปรารถนา หากร้านอาหารบริการด้วยความเป็นมิตร ให้บริการเหมือนคนในครอบครัว สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดความผูกผันอันเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภค และส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาเป็นลูกค้าประจำในที่สุด