Thursday, February 22, 2024
More

  สนค. เผยภาพรวมส่งออกไทยเดือนก.ค.หดตัวร้อยละ 11.37 ส่วนนำเข้าหดตัว 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยสถานการณ์ภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยเดือนกรกฎาคม 63 โดยมีการฟื้นตัวหลังจากผ่านจุดต่ำสุดในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนการส่งออกที่หดตัวจากเดือนก่อนหน้าทั้งการส่งออกรายสินค้าและรายตลาดฟื้นตัวดีขึ้น

  ส่งออกไทยไปจีนหดตัวเล็กน้อย สวนทางส่งไปสหรัฐฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 17.8

  โดยการส่งรายสินค้ามีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าเดิมเช่นเดียวกัน ในส่วนการส่งออกรายตลาดของไทย มูลค่าการส่งออกเกือบทุกตลาดมีการหดตัวในอัตราที่น้อยลง สะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากคู่ค้าหลายประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้และมีการผ่อนคลายการล็อคดาวน์ประกอบกับใช้มาตรการกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 17.8 ในส่วนประเทศจีนกลับมาหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในจีนระลอก 2


  มูลค่าการค้าภาพรวมทำตลาดส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคมหดตัว ร้อยละ 11.37

  มูลค่าการค้ารูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนกรกฎาคม 63 มีการส่งออกมูลค่า 18,819.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 11.37 ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่าถึง 15,476.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 26.38 การค้าเกินดุล 3,343.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในภาพรวม 7 เดือนแรกของปี 63 การส่งออก มีมูลค่า 133,162.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.72 ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 119,118.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.69 ส่งผลให้ 7 เดือนแรกของปี 63 การค้าเกินดุล 14,044.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  สำหรับมูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกรกฎาคม 63 มีการส่งออก มูลค่า 579,654.29 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 11.61 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 483,309.73 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 26.59 การค้าเกินดุล 96,344.56 ล้านบาท ภาพรวม 7 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออก มีมูลค่า 4,141,982.20 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.77 ในส่วนของการนำเข้า มีมูลค่า 3,752,485.41 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.81 ส่งผลให้ 7 เดือนแรกของปี 63 การค้าเกินดุล 389,496.79 ล้านบาท

  สินค้าการเกษตรไทยได้เปรียบคู่แข่งมีโอกาสโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

  แนวโน้มการส่งออกของไทยคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ในภาพรวมการส่งออกอาจจะยังหดตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 หากพิจารณาดูแล้วการส่งออกไปยังตลาดสำคัญ พบว่าสินค้าของไทยหลายรายการมีศักยภาพที่สามารถผลักดันการส่งออกไทยให้กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรและอาหาร ซึ่งไทยมีความได้เปรียบในด้านความปลอดภัยของอาหารสูง และมีความสามารถในการผลิตเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ส่งผลให้สินค้าอาหารมีโอกาสขยายการส่งออกได้มาก นอกจานี้สินค้าในกลุ่มวิถี New Normal มีแนวโน้มขยายตัวที่ดีอาทิอาหารสำเร็จรูปอาหารสัตว์เครื่องมือแพทย์

  พลักดันและพัฒนาศักยภาพสินค้าดันช่องทางออนไลน์สู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย

  สำหรับในช่วงเดือนที่เหลือในปี 63 กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพเช่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย กัมพูชา สหรัฐฯ และจัดต้ังร้านค้าท็อปไทย (TOP Thai Store) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของต่างประเทศและพัฒนาเว็ปไซต์ไทยเทรดดอทคอม Thaitrade.com เป็นตลาดกลาง ให้บริการในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (National B2B E-Marketplace) อย่างครบวงจร พร้อมรับรองการชำระเงินอีเพย์เมนท์ เชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ