Monday, May 20, 2024
More

  บริษัท 78% ทั่วโลกใช้นโยบายทำงานจากที่บ้านมากขึ้น รับนิวนอร์มัลยุคโควิด-19

  การประเมินสถานการณ์การทำงานขององค์กรไทยจาก PwC ประจำประเทศไทย รวมถึงภาพรวมรูปแบบการทำงานยุคนิวนอร์มัลของการทำธุรกิจทั่วโลก พบความน่าสนใจดังนี้

  องค์กรไทย 20% ดันพนักงานเวิร์กฟรอมโฮมถาวร

  บริษัท PwC ประเทศไทยเผยว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปสู่การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น จนกลายเป็นความปกติใหม่ของการทำงานโดยสิ้นเชิง


  โดยมีการประเมินว่า 20% ของบริษัทไทยปัจจุบันมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้เป็นการถาวร เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงาน และยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำนักงาน

  นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายองค์กรที่เลือกใช้วิธีผสมผสานให้พนักงานสามารถเลือกทำงานที่บ้าน หรือเข้าออฟฟิศเพื่อประชุมหรือ workshop เพราะการทำงานอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ๆ ก็อาจทำให้เกิดความเครียด และไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ โดยจากข้อมูล PwC พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ชอบทำงานที่บ้านอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

  บริษัท 78% ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายทำงานจากที่บ้านมากขึ้นยุคโควิด-19

  ส่วนผลสำรวจ CEO Panel Survey ของ PwC ที่ทำการสำรวจมุมมองของ CEO จำนวน 699 ราย ใน 67 ประเทศทั่วโลก ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 เกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจเกิดใหม่ และแนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า

  – 78% ของผู้นำธุรกิจเชื่อว่า จะหันมาใช้นโยบายการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Remote Working) มากขึ้น

  – 76% พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ

  – 61% ควบคุมความหนาแน่นของสถานที่ทำงาน

  อย่างไรก็ดี คุณภาพของงาน และประสิทธิภาพการทำงานจากที่ไหนก็ได้ กลายเป็นความท้าทายที่ผู้นำธุรกิจจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญ

  แนวทางการทำงานแบบนิวนอร์มัลในโลกยุคโควิด-19

  จึงมีการแนะนำว่า องค์กรจะต้องมีระเบียบปฏิบัติ และเครื่องมือเข้ามาช่วยในการวัดผลการทำงานแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้างานให้สามารถติดตามงาน เห็นผลลัพธ์ของงาน หรือสามารถช่วยลูกน้องแก้ไขปัญหาของงานได้ทันท่วงที หรือในงานบางอย่าง อาจต้องนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย

  นอกจากนี้ การสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่แม้จะทำงานอยู่ที่บ้านนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำธุรกิจจะต้องคำนึงถึงโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ในการทำงานรูปแบบใหม่ให้กับพนักงาน

  รวมทั้งหาโอกาสในการพบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคมกับพนักงาน ทั้งอาจต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับเวลาพักระหว่างวัน และส่งเสริมวัฒนธรรมการเข้า-ออกงานตามเวลา เป็นต้น