Monday, June 17, 2024
More

  กฟผ.-ททท. เตรียมจัดทริปท่องเที่ยวชุมชนในเขื่อนและโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ นำร่อง 4 เส้นทาง

  กฟผ. ร่วมกับ ททท. ผนึกกำลังเสริมความเข้มแข็งชุมชนผ่านการท่องเที่ยว สนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19

  ดันการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ

  นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะร่วมช่วยเหลือประชาชน ภายใต้แนวคิดพลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้าง พลังชุมชนโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าชุมชน


  นำร่องเส้นทางท่องเที่ยวใน 4 เส้นทาง ควบคู่กับการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน

  ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด และในปีนี้ กฟผ. จะจัดทริปนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวใน 4 เส้นทาง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ควบคู่กับการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งในส่วนของร้านค้าภายในเขตเขื่อน โรงไฟฟ้า การจัดตลาดนัดสินค้าชุมชนในพื้นที่ กฟผ. สำนักงานใหญ่ นำชุมชนร่วมจัดแสดงสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ในกลุ่มบนเฟสบุ๊กที่มีชื่อว่าตลาดนัดเอนจี้ ของดีทั่วไทยโดยมีจิตอาสา กฟผ. คอยดูแลช่วยเหลือชุมชนในการโพสต์สินค้าให้น่าสนใจช่องทางการจัดส่งสินค้ากฎหมายการค้าขายออนไลน์จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย

  ตลอดจนการจัดเวที EGAT Guru Talk “ขายไฟแลบสอนเทคนิคการเพิ่มยอดขายในตลาดออนไลน์แก่ชุมชนต่างๆ โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ อาทิ โค้ชหมี คุณเดชา วัฒนสุพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการ ขายออนไลน์, คุณปาณพล จันทรสุกรี ผู้ก่อตั้งจุฬาฯ มาร์เก็ตเพลส, คุณสมศักดิ์บุญคำผู้เชี่ยวชาญการตลาดด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

  ปั้นร้านกาแฟคุณสายชลสร้างรายได้ชุมชนปลูกกาแฟ

  ทั้งยังจะมีการจ้างแรงงานงานในพื้นที่และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อชุมชน ผ่านร้านกาแฟคุณสายชลที่ตั้งอยู่ในเขตเขื่อน โรงไฟฟ้า พร้อมทั้งนำเมล็ดกาแฟของชุมชนรอบ กฟผ. และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่าย ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการร้านกาแฟคุณสายชล ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่อีกด้วย

  ทั้งนี้ คาดว่าการส่งเสริม การท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ จะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาทซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด

  ตั้งเป้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมของโครงการพลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้างพลังชุมชนททท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว จะร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้าน กฟผ. ก็มีฐานทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากมาย สามารถนำมาสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม พร้อมยังสามารถกระจายประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงบริเวณเขื่อนและโรงไฟฟ้า เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การนำสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

  โดย ททท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมิติการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาสินค้าสินค้าท่องเที่ยวชุมชนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คาดว่าการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


  ภาพจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย