Monday, May 27, 2024
More

  ภาพรวมการส่งออกผลไม้ไทยปี 2563 อยู่ที่ 1.25 แสนล้านบาท ขยายตัวแตะร้อยละ 10.5

  ภาพรวมการส่งออกผลไม้ไทยตลอดปี 2563 พบยังเติบโตต่อเนื่อง รายงานแนะใช้หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้ (AgriTech) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

  ส่งออกผลไม้ไทยปี 2563 อยู่ที่ 1.25 แสนล้านบาท

  การที่ไทยเป็นฐานการผลิตผลไม้ที่สำคัญของโลก ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรประเมินว่า ถึงแม้ในปี 2563 เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 แต่ภาพรวมการส่งออกผลไม้ทั้งหมดของไทยในปีนี้ น่าจะสามารถประคองการเติบโตต่อไปได้ที่ราว 120,000-125,000 ล้านบาท หรือขยายตัว 6.1%-10.5%


  ประกอบกับความจำเป็นที่ต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการอาหารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การผลักดันให้ภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในขั้นการเก็บเกี่ยว อันเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุด ในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดี ก่อนนำไปจำหน่าย

  AgriTech การเก็บผลไม้ด้วยหุ่นยนต์ ที่จะช่วยเพิ่มเงินให้เกษตรกร 5.9 ล้านบาท

  โดยหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้ นับเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ (AgriTech) ที่มีความแม่นยำสูง ตอบโจทย์ปัญหาในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ จากความแม่นยำในการคาดการณ์ความเหมาะสมของผลไม้ในการเก็บเกี่ยว ลดความสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวเมื่อเทียบกับแรงงานคน

  และตลอดช่วงอายุการใช้งานของหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้ (10 ปี) จะสามารถสร้างรายรับส่วนเพิ่มได้ราว 5.9 ล้านบาท จากผลของราคาขายผลไม้ที่อยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ต้นทุนส่วนเพิ่มจากการใช้หุ่นยนต์ ไม่แตกต่างจากการใช้แรงงานคนมากนักราว 0.4 ล้านบาท

  ส่งผลให้มีกำไรส่วนเพิ่มจากการใช้หุ่นยนต์เมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน รวมราว 5.5 ล้านบาท หรือเฉลี่ยราว 0.55 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้จะสามารถคืนทุนได้ในปีที่ 4 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้ที่น่าสนใจ

  ควรนำหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้มาใช้ในกลุ่มผลไม้ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับแรก

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังมองว่า ไทยควรนำหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้มาใช้ในกลุ่มผลไม้ที่มีมูลค่าสูง ที่เน้นคุณภาพเป็นหลักเป็นอันดับแรกก่อน เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วง กล้วย ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกหลักของไทย ตามมาด้วยผลไม้ในกลุ่มลักษณะเหมาเข่ง ที่ไม่เน้นคุณภาพมากนัก อย่างลำไย ลิ้นจี่ สัปปะรด เพราะส่วนใหญ่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป

  ทั้งหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้จะเป็นตัวช่วยยกระดับคุณภาพผลไม้ของไทยให้ดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ไทยได้อีกในเกรดสินค้าส่งออก อันจะเป็นการตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคที่เน้นด้านคุณภาพ และมาตรฐานการส่งออกที่มากขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมของภาครัฐในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น “มหานครผลไม้โลก” ภายในปี 2564