Friday, March 1, 2024
More

  ไทยยังคงต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนคือทางรอดสำคัญหลังเปิดรับชาวต่างชาติ

  TDRI เผย ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลทำให้ด้านเศรษฐกิจมีการชะลอตัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ประสบความสำเร็จ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงแสดงว่า จีดีพี ของไทยในปีนี้จะลดลงไม่ต่ำกว่า 7.8 % ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางสำนักคาด จีดีพี อาจจะลดลงถึง 8 -10 % ความร้ายแรงคือ คนจำนวนหลายล้านคนทั้งในเมือง และชนบทที่ตกงาน หรือต้องหยุดทำงาน กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก

  เผยสถิติแรงงานที่ต้องหยุดทำงานชั่วคราวหรือลดชั่วโมงทำงาน มีมากถึง 5.464 ล้านคน

  สถิติการสำรวจแรงงาน พบว่าผู้ว่างงานรวมทั้งผู้ที่หยุดทำงานชั่วคราวหรือลดชั่วโมงทำงานเหลือเพียงสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 มีจำนวน 5.464 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 3.3 ล้านคนในปี 62 และมีผู้ถอนตัวออกจากตลาดแรงงานอีก 0.413 คน แต่ตัวเลขผู้ว่างงาน 0.745 ล้านคน และที่ต้องหยุดการทำงานชั่วคราว


  เผยทางออกเศรษฐกิจไทย จำเป็นต้องพึ่งนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีน

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ทางออกที่สำคัญ คือ นโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จากประเทศที่มีความปลอดภัยโควิด-19 โดยเฉพาะชาวจีน แบบไม่ต้องกักตัว (ยกเว้นการกักตัวสั้นๆระหว่างรอผลตรวจ) เนื่องจากรัฐบาลจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสได้ดีที่สุด ซึ่งขณะนี้คนจีนสามารถเดินทางไปยังมณฑลต่างๆได้อย่างเสรี จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนอาจจะช่วยชีวิตของธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการในไทยได้เป็นจำนวนมาก และอาจจะช่วยได้มากกว่านโยบายไทยเที่ยวไทย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินภาษีมาจ้างให้คนในประเทศท่องเที่ยว

  4 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด หากเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

  ขณะเดียวกัน เราจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้น ฉับไว และมีความพร้อมที่จะดำเนินการในเชิงรุก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดที่เคร่งคัดอย่างน้อย 4 มาตรการดังนี้

  1. การตรวจหาเชื้อไวรัสนักท่องเที่ยวก่อนเข้าประเทศ และเมื่อเข้าในประเทศจะต้องตรวจซ้ำหลังจากอยู่เกิน 5-6 วัน รวมทั้งมีประวัติเดินทางช่วง 1 เดือนอย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะแพร่เชื้อในหมู่คนไทย
  2. รัฐบาลต้องลงทุนเทคโนโลยีและระบบการติดตามตัวนักท่องเที่ยว รวมทั้งกรณีที่เกิดการระบาดขึ้น รัฐต้องมีระบบติดตามผู้ที่ติดต่อหรือสัมผัสกับนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจเป็นบวก อย่างรวดเร็วและครอบคลุม
  3. การลงทุนเพิ่มเติมในระบบสาธารณะสุข โดยเฉพาะจำนวนเตียงผู้ป่วย ห้องไอซียู โรงพยาบาล ศูนย์บริการตรวจวัดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้แน่ใจว่าหากเกิดการระบาด ไทยจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้
  4. การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยง การขอความร่วมมือด้านต่างๆจากประชาชน รวมทั้งควรจัดกระบวนการรับฟังสาธาณะ เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็น