Monday, June 17, 2024
More

  ยาภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับยาต้านการสร้างหลอดเลือด ทางเลือกใหม่ต้านโรคมะเร็งตับ

  โรคมะเร็งตับ ถือเป็นวิกฤตทางสุขภาพต้นๆของไทยและทั่วโลกสถิติเผย มะเร็งตับคร่าชีวิตประชากรไทยเป็นอันดับ 1 มีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งตับกับมากกว่า 23,000 ต่อปี

  เผยปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็งตับ พบเพศชายมีสัดส่วนกว่าเพศหญิงถึง 2.3

  ผู้ป่วยมะเร็งตับส่วนใหญ่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 2.3 สาเหตุหลักในการเกิดโรคคือการติดเชื้อไวรัสอักเสบทั้งชนิด B และ C และอาจจะเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงจนเกิดภาวะไขมันพอกตับ การดื่มแอลกอฮอล์เกิดปริมาณ และการบริโภคอาหารที่ไม่ปรุงสุก ถึงแม้ว่าโรคนี้จะทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของนวัตกรรมยา และการรักษาโรคมะเร็งตับ ช่วยในการชะลอการลุกลามและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น


  Hepatocellular carcinoma มะเร็งที่เซลล์ตับ โรคมะเร็งตับที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วย

  ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคมะเร็ง ภาควิชามะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โรคมะเร็งตับที่พบได้บ่อย คือ มะเร็งที่เซลล์ตับ (Hepatocellular carcinoma) โดยวิธีการรักษามะเร็งชนิดนี้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ จะนิยมรักษาโดย การใช้ยาเคมีบำบัดทั้งทางหลอดเลือด และการให้ยาเคมีบำบัดที่ก้อนมะเร็งโดยตรง การฉายแสง รวมถึงการใช้ยามุ่งเป้าเพื่อเพิ่มความเฉพาะเจาะจงในการรักษาผู้ป่วย ในปัจจุบันทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาวิธีการรักษาที่ดีขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิต ยืดอายุของคนไข้

  ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ร่วมกับ ยาต้านการสร้างหลอดเลือดที่คอยให้อาหารแก่ก้อนมะเร็ง (Anti-angiogenesis) ลดความเสี่ยงในการลุกลาม

  แม้โรคมะเร็งตับจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง แต่หากได้รับการวินิจัยรักษาอย่างทันท่วงที ก็สามารถยับยั้งการลุกลามได้ สำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่เซลล์ตับ (Hepatocellular carcinoma) ซึ่งไม่สามรถผ่าตัดได้ ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัตินวัตกรรมยารักษามะเร็งตับแบบใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยนวัตกรรมนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ ที่ทางการแพทย์พิสูจน์ว่าสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ

  ซึ่งนวัตกรรมยาดังกล่าว คือการใช้ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ร่วมกับ ยาต้านการสร้างหลอดเลือดที่คอยให้อาหารแก่ก้อนมะเร็ง (Anti-angiogenesis) ทั้งยา 2 ชนิดนี้เป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างดีขึ้น โดยสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยและช่วยควบคุมการลุกลามได้สูงถึง 42% และ 41% เมื่อเทียบกับยายับยั้งไทโรซีนไคเนส (Tyrosine kinase inhibitor)

  2 ตัวยาความหวังแก่ผู้ป่วยมะเร็งตับ เพื่อการรักษาในระยะยาว

  รศ.นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Thai Society of Clinical Oncology: TSCO) เปิดเผยว่า ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ร่วมกับยาต้านการสร้างหลอดเลือด (Anti-angiogenesis) ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับนั้น ถือเป็นข่าวดีที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งข้อมูลที่ได้ดังกล่าวอาจจะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายรักษาใหม่ในอนาคต เพื่อสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

  สำหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ร่วมกับยาต้านการสร้างหลอดเลือก ถือเป็นความก้าวหน้าของทางแพทย์ที่จะช่วยยกระดับการรักษามะเร็งตับในประเทศไทย เพิ่มการรอดชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยสูงได้ในระยะยาว