Wednesday, April 24, 2024
More

  กรมคุมประพฤติ เผยยอดรวมคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 พบ คดีเมาและขับมากที่สุดถึง 95%

  กรมคุมประพฤติ เผยยอดรวมคุมประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาทั้งหมด 2,522 คดี พบเป็นคดีเมาและขับมากที่สุดถึง 95%

  เผยสถิติเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลปีใหม่มากถึง 2,399 คดี

  นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งมียอดคดีสะสมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,522 คดี จำแนกเป็น
  – คดีขับรถขณะเมาสุรา 2,399 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.12
  – คดีขับเสพ 105 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.16
  – คดีขับรถประมาท 18 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.71
  heading : บุรีรัมย์ ชัยภูมิ จันทบุรี 3 จังหวัดเมาแล้วขับมากที่สุด
  สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับได้แก่ บุรีรัมย์ 309 คดี, ชัยภูมิ 206 คดี และ จันทบุรี 182 คดี หากเปรียบเทียบช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานั้น ปีนี้มีจำนวนคดีเมาแล้วขับลดลง 11 คดี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นั้นมีจำนวนคดีเมาแล้วขับถึง 337 คดี


  จัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่ให้บริการสังคม

  นายวิตถวัลย์ กล่าวว่า หลังช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564 มีประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ มากทำให้ปริมาณรถหนาแน่น กรมคุมประพฤติ ได้กำชับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในการให้บริการประชาชน พร้อมให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ทำความสะอาดห้องน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 30 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 255 คน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน