Monday, June 17, 2024
More

  ไทยอันดับ 1 อินเทอร์เน็ตบ้านแรงที่สุดในโลก ปี 2020 เฉลี่ยแตะ 308.35 Mbps

  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2020 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พบไทยคว้าแชมป์ โดยมีความเร็วเฉลี่ย ในการดาวน์โหลด 308.35 Mbps ขณะที่อินเทอร์เน็ตมือถือไทย อยู่อันดับ 33 มีความเร็วเฉลี่ย ในการดาวน์โหลด 51.75 Mbps

  ไทยแชมป์ เน็ตบ้านแรงที่สุดในโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 308.35 Mbps

  Ookla ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับโลก เผยผลการจัดอันดับ ประเทศที่มีประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตบ้าน (Fixed Broadband) และอินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile) สูงที่สุดในโลก ประจำปี 2020 จากการทดสอบ Speedtest ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2563 แล้วสรุปผลออกมาเป็นค่าเฉลี่ย


  พบว่าไทย ติดอันดับ 1 ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านแรงสุดในโลก ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดอยู่ที่ 308.35 Mbps ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 3 เมื่อปี 2019

  ขณะที่ 5 ประเทศแรก ซึ่งมีความเร็วดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตบ้าน สูงที่สุดในโลก จากรายงานครั้งนี้ของ Ookla ที่ทำการสำรวจทั้งหมด 176 ประเทศ ได้แก่

  1.ไทย (+2)
  – 308.35 Mbps

  2.สิงคโปร์ (-1)
  – 245.31 Mbps

  3.ฮ่องกง (-1)
  – 226.80 Mbps

  4.โรมาเนีย (+3)
  – 190.60 Mbps

  5.สวิตเซอร์แลนด์ (-)
  – 188.88 Mbps

  ไทยติดอันดับ 33 เน็ตมือถือแรงสุดในโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 51.75 Mbps

  ด้านการจัดอันดับความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile) ของ Ookla จากผลสำรวจทั้งหมด 139 ประเทศ พบไทย ติดอันดับ 33 มีความเร็วในการดาวน์โหลด ของอินเทอร์เน็ตมือถือ อยู่ที่ 51.75 Mbps ขณะที่ 5 ประเทศแรก ซึ่งอินเทอร์เน็ตมือถือ มีความเร็วดาวน์โหลดสูงที่สุดในโลก ได้แก่

  1.กาตาร์ (+2)
  – 178.01 Mbps

  2.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-1)
  – 177.52 Mbps

  3.เกาหลีใต้ (-1)
  – 169.03 Mbps

  4.จีน (-)
  – 155.89 Mbps

  5.ออสเตรเลีย (-)
  – 112.68 Mbps

  33.ไทย (+11)
  – 51.75 Mbps