Tuesday, April 23, 2024
More

  รายงานเผย คนไทยทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง มากสุดในโลก หรือ 68.1% ต่อเดือน

  ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยรายงานข้อมูลของ We Are Social และ Hootsuite พบ ปี 2563 คนไทยทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง เป็นอันดับ 1 ของโลก

  คนไทยซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซ ผ่านสมาร์ทโฟน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

  โดยมีการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง คิดเป็น 68.1% ต่อเดือน พบ เป็นการซื้อสินค้าอีคอมเมิร์ซ ผ่านสมาร์ทโฟน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก คิดเป็น 74% ต่อเดือน และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ย 5.7 ชม. ต่อวัน


  และยังส่งผลให้แอปพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย กลายเป็นช่องทางสำคัญ ที่หลายคนเลือกใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ยุคนิวนอร์มัล ที่คนลดการเดินทางออกนอกบ้าน และหันมาพึ่งพาบริการด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

  ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าส่ง K PLUS มีผู้ใช้งาน 17.5 ล้านราย ในปี 64

  ซึ่งในปี 2563 พบว่ามีผู้ใช้งานแอปฯ K PLUS มากถึง 5 ล้านราย ต่อวัน มีจำนวนธุรกรรมทุกประเภท รวม 14,500 ล้านรายการ เติบโต 71% และมีผู้ใช้งานรวม 14.4 ล้านราย

  ทั้งนี้ ทางธนาคารกสิกรไทย ยังตั้งเป้าหมายให้มีผู้ใช้งาน K PLUS รวม 17.5 ล้านราย และมีจำนวนธุรกรรมทั้งหมดผ่าน K PLUS มากกว่า 24,600 ล้านรายการ ภายในปี 2564