Monday, June 17, 2024
More

  บขส.รับคืนตั๋วโดยสาร 8-18 เม.ย. 64 เต็มราคา ก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชม.

  บขส.รับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง ระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2564 แบบเต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ติดต่อล่วงหน้าก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชม.

  ส่วนผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-เราชนะ-ม33เรารักกัน ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่เลื่อนการเดินทางได้ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ตลอดการเดินทาง


  บขส.รับคืนตั๋วโดยสารเดินทาง 8-18 เม.ย. 64 เต็มราคา ติดต่อก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชม.

  วันที่ 8 เม.ย. 64 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่

  เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด บขส. จึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ที่มีความประสงค์งดการเดินทาง ในระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ไม่มีการหักค่าธรรมเนียม

  โดยผู้โดยสาร สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

  ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการเราชนะ และโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

  บขส.เผย มีผู้โดยสารขอคืนตั๋วแล้ว 738 คน จากการอัปเดตข้อมูลวันที่ 7 เม.ย. 64

  สำหรับยอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 64 มีผู้ใช้บริการจองตั๋ว บขส. เดินทางล่วงหน้าในวันที่ 10 เม.ย. 64 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด

  และยอดการคืนตั๋วโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 64 มีผู้โดยสาร คืนตั๋วโดยสาร จำนวน 738 คน จากยอดจองตั๋วล่วงหน้า 26,582 ที่นั่ง

  อย่างไรก็ตาม บขส. ยังได้สั่งกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ ให้เพิ่มการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และบนรถโดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

  และขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดเวลา รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ