Monday, June 17, 2024
More

  แบงก์ สาขาในห้างฯ ปรับเวลาปิด 17:00 น. และสาขานอกห้างฯ ปิด 15.30 น.

  เริ่มวันนี้ ปรับเปลี่ยนเวลาทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร สาขาในห้างฯ ปิด 17:00 น. และสาขานอกห้างฯ ปิด 15:30 น. เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

  แบงก์ สาขาในห้างฯ ปรับเวลาปิด 17:00 น. และสาขานอกห้างฯ ปิด 15.30 น.

  วันที่ 15 เม.ย. 64 สมาคมธนาคารไทย ออกข่าวประชาสัมพันธ์การเปิด-ปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาขา และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นั้น ทาง สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับงานบริการสาขา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้
  ธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราวสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการที่ตู้ ATM หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ online ได้ตามปกติ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการบริการทาง website ของแต่ละธนาคาร
  ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 16 เม.ย. 64 นี้
  – สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกินเวลา 17.00 น.
  – สาขาภายนอกปิดไม่เกินเวลา 15.30 น.
  จำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
  กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ
  – ให้แต่ละธนาคารปิดเพื่อพ่นฆ่าเชื้อทันที และเปิดทำการเมื่อเสร็จสิ้น
  – พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อ/และทำการกักตัวเองในที่พักทันที (Self-Quarantine at Home) ในระยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
  – จัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสเชื้อ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
  มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ด้วย โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง