Monday, May 27, 2024
More

  คนไทย 35% พร้อมกลับมาท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย

  วีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก เผยข้อมูล การศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภค ประจำปีของวีซ่า (Visa Consumer Payment Attitudes Study)

  คนไทย 35% พร้อมกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศอีกครั้ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย

  พบเกือบครึ่งหนึ่งของคนไทย หรือ 45% มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายด้วยเงินสด ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลง


  โดยการศึกษาฉบับนี้ ได้เจาะลึกในเรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคชาวไทยตั้งตารอ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันคลี่คลายลง พบว่า 3 กิจกรรมที่ผู้คนสนใจมากที่สุด คือ

  1.การท่องเที่ยวภายในประเทศ 35%
  2.การท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศ ที่ปลอดภัยจากโควิด-19 29%
  3.การจัดทริปสั้น ๆ ภายในเมืองที่อาศัยอยู่ 19%

  คนไทย 62% จะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในชีวิตประจำวัน แม้โควิดทุเลา

  ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย ที่น่าจะกลายเป็นนิวนอร์มัล หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ ได้แก่

  1.การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในชีวิตประจำวัน 62%
  2.การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนชุมนุมกันหนาแน่น 43%

  คนไทย 65% หันมาชอปปิงผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ หลังการเกิดขึ้นของโควิด-19

  นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ยังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทย ชอปปิงผ่านช่องทางใหม่ ๆ ซึ่งช่องทางที่ผู้ตอบแบบสำรวจใช้เป็นครั้งแรกมากที่สุด หลังการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 คือ

  1.การชอปผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ 65%
  2.การใช้บริการส่งตรงถึงบ้าน หลังการสั่งซื้อทางโทรศัพท์กับร้านค้าในพื้นที่ 47% 3.การชอปผ่านโซเชียลมีเดีย 44%

  โควิด-19 ส่งผลให้คนไทย 63% ลดการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ

  สิ่งที่น่าสนใจ คือ กลุ่มผู้บริโภคชาวไทย ได้ถูกปรับพฤติกรรมให้ต้องมีการคิดทบทวน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายไปโดยปริยาย โดยผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ชี้ให้เห็นว่า หมวดการใช้จ่ายที่มีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ

  1.การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ 63%
  2.การไปชมภาพยนตร์หรือร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ 60%
  3.การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น กระเป๋า นาฬิกา และเครื่องประดับ 60%
  4.การรับประทานอาหารในร้านอาหารแบบ Fine-dining 58%
  5.การใช้บริการเสริมสุขภาพและความงาม 57%
  6.การซื้อเสื้อผ้าใหม่ 54%

  คนไทย 16% เตรียมกลับไปชอปแก็ดเจ็ตต่าง ๆ หลังโควิด-19 บรรเทา

  นอกจากนี้ ผลวิจัยยังพบว่าผู้บริโภคชาวไทย เตรียมที่จะกลับไปซื้อสินค้าจำพวกต่าง ๆ ดังนี้

  1.แก็ดเจ็ตต่าง ๆ 16%
  2.ของชำและของใช้ส่วนตัว 15%
  3.การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงนอกที่พักอาศัย 10%
  4.เปลี่ยนเครื่องใช้ในบ้านใหม่ 9%
  5.ซื้อสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 8%