Tuesday, May 21, 2024
More

  ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นใน SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen”

  ประกาศแล้ว ! สุดยอดนักออกแบบแฟชั่นจากโครงการการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดย สศท.

  สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย ใส่ได้จริง เข้ากับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จัก จนเกิดเป็นค่านิยมให้คนทั่วไปหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผ้าไทย นำไปสู่การต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประกวดดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จนบัดนี้ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว


  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 การประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ได้ดำเนินมาถึงรอบสุดท้าย และได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ในรูปแบบ SACIT Virtual Fashion Runway ผ่านทาง Facebook : SACIT Award 2021 และ Facebook :  สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยมีคณะกรรมการส่วนกลางได้แก่ นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) , รศ.(พิเศษ) ระพี ลีละสิริ , รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล , นางจิราพร ศรีสอ้าน และ นายดนัย อุ่นอนันต์ รวมถึงคณะกรรมการส่วนภูมิภาคร่วมตัดสินผลงาน ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละภาคจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  โดยมีผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

  Generation Baby Boomer ได้แก่ นายสมชัย ธงชัยสว่าง เจ้าของผลงาน Wabi Sabi

  Generation X ได้แก่ นายปรรณกร แก้วรากมุข เจ้าของผลงาน Tai Lue modish

  Generation Y ได้แก่ นายวารินทร์ อินทะยศ เจ้าของผลงาน GLAMPER แกลมเปอร์

  รางวัลชนะเลิศ ภาคใต้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

  Generation Baby Boomer ได้แก่ นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Paradise of the southern

  Generation X ได้แก่ นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Deformation of the nature

  Generation Y ได้แก่ นางสาวซูมัยยะห์ ตอรี, นายประพนธ์ ชนะพล, และ นางสาวณัฐชนา นวลยัง เจ้าของผลงาน มนต์เสน่ห์เมืองใต้

  รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

  Generation Baby Boomer ได้แก่ นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ เจ้าของผลงาน ออนซอน มยุรี

  Generation X ได้แก่ นายวัชรพล คำพรมมา เจ้าของผลงาน The icon of Culture

  Generation Y ได้แก่ นางสาวเบญจพร ครุฑกุล เจ้าของผลงาน SPIRIT OF THAI

  รางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

  Generation Baby Boomer ได้แก่ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ เจ้าของผลงาน Line Way of life

  Generation X ได้แก่ นายวัชระ ยาสุกแสง เจ้าของผลงาน Slow life

  Generation Y ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เพิ่มลาภ เจ้าของผลงาน ฝันว่าได้เที่ยว

  ส่วนรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิต/นักศึกษาใน Generation Z จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ 

  นางสาวสาลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และ นางสาวณัฐพร ธีรสุปาณี เจ้าของผลงาน SKATER The New Wave

  และ รางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่

  นายสรชาติ พานิช เจ้าของผลงาน เลื่อมลายวรรณ

  โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริม พัฒนาและอบรมองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการแฟชั่น

  นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของการประกวดในปีนี้นะครับ ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด 300 กว่าผลงาน จนคัดเหลือ 130 ผลงาน
  และหาผู้ชนะเลิศทั้ง 13 ผลงานในวันนี้ ผมขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการของเราในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าการประกวดในครั้งนี้จะเป็นประตูบานใหญ่ที่จะพาทุกท่านก้าวสู่ความฝันอีกระดับนึง หวังว่าท่านจะได้ประสบการณ์และความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับตัวท่านเองไม่มากก็น้อย จึงอยากให้ทุกทีมอย่าหยุดพัฒนาผลงานและทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

  สำหรับผู้ที่พลาดชมการประกวดงาน SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook : SACIT Award 2021 และ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย