Thursday, June 23, 2022
More

  ส่องคนยุคมิลเลนเนียล ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และกลุ่มคนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ คนยุคมิลเลนเนียล (Millennials)
  รู้จัก มิลเลนเนียล (Millennials) 
  ผู้คนซึ่งเกิดในช่วงปี 1980 หรือ พ.ศ. 2523 และ ช่วงปี 2000 หรือ พ.ศ.2543 จะถูกเรียกว่า มิลเลนเนียล หรือคำที่คุ้นหูกันดีคือ Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน หากผู้อ่านที่ติดตาม BLT มาโดยตลอดจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้อยู่ในทุกเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และด้วยจำนวนคนกลุ่มมิลเลนเนียลทั่วโลกที่มีมากกว่า 20 ล้านคนจากผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะคนกลุ่มนี้กำลังเติบโตและมีศักยภาพในการใช้จ่าย คาดว่าในอีกไม่ถึง 10 ปี มิลเลนเนียลจะเข้ามามีบทบาทในทุกตำแหน่งงาน แทนที่คนทุกเจเนอเรชั่นก็ว่าได้
  อิทธิพลจากกลุ่มคนมิลเลนเนียล 
  คนกลุ่มนี้สามารถกำหนดทิศทางของสังคมให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียล ซึ่งในไทยคนกลุ่มนี้ใช้อินเตอร์เน็ตมากถึง 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สูงที่สุดกว่าทุกเจเนอเรชั่น ด้วยความที่โตมาพร้อมกับเทคโนโลยี การดำเนินชีวิตจึงต้องผ่านการเสิร์ชหาข้อมูลมากกว่าการเชื่อผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน รวมไปถึงการจงรักภักดีกับสินค้าที่ตัวเองชื่นชอบ แต่ถ้าไม่ถูกใจหรือเกิดความผิดพลาดมาจากตัวสินค้า กระแสด้านลบของสินค้าแบรนด์นั้นจะกระจายไปอย่างรวดเร็ว
  ทางด้านที่อยู่อาศัยก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน เนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ไม่ต้องการอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่อย่างบ้านหรือที่ดิน แต่กลับเป็นคอนโดมิเนียมที่สามารถซื้อได้ตามกำลัง และต้องเดินทางสะดวกสบายจะทำให้คนกลุ่มนี้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งแผนกวิจัยซีบีอาร์อี ก็เคยเผยผลสำรวจของกลุ่มคนมิลเลเนียมทั่วเอเชียแปซิฟิที่ต้องการซื้อคอนโดมีมากถึง 65% เลยทีเดียว
  อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวตาม คือ ธุรกิจการท่องเที่ยว เนื่องจากคนกลุ่มนี้นิยมท่องเที่ยวด้วยตัวคนเดียวมากขึ้น จึงต้องมีการปรับในเรื่องของราคาโปรโมชั่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเดินทางคนเดียวไปจนถึงความปลอดภัยอีกด้วย รวมทั้งพฤติกรรมทำงานที่บริษัทต่างๆ ต้องหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของงานมากกว่าเวลาการทำงาน เพราะคนกลุ่มนี้มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองสูงว่าสามารถทำงานได้ดีและดีเกินคำสั่ง จึงไม่สนใจกับสวัสดิการจากการทำงานใดๆ หากอยู่แล้วไม่มีความสุขก็พร้อมจะจากไปทันที
  ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องมีพฤติกรรมเหมือนกัน
  ศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน เปิดเผยผลการวิจัยจากการสำรวจกลุ่มคนมิลเลนเนียลจาก 6 ประเทศในอาเซียนกว่า 1,800 คน ได้ผลว่า แม้จะเป็นคนกลุ่มเจนเนอเรชั่นเดียวกันเอง แต่ก็ยังมีความแตกต่างเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการทำงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยอยู่ดี ซึ่งเป็นอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเหมารวมว่าคนยุคมิลเลนเนียลทั้งหมดจะเหมือนกันทุกคน
  ซึ่งจากการสำรวจจาก 3 กลุ่มหลัก คือ คนที่เกิดในยุค 80 และ 90 รวมถึงคนยุค 70 ที่มีอายุมากกว่า เพื่อช่วยให้แบรนด์ผู้ประกอบการธุรกิจและนักการตลาด สามารถปรับเปลี่ยนวิธีทำตลาดให้โดนใจคนแต่ละวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ในอนาคตอันใกล้คงไม่ต้องแปลกใจหากกลุ่มคนมิลเลนเนียมจะขึ้นมานั่งโต๊ะทำงานเป็นหัวหน้าของคุณ หรือเป็นผู้นำทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าไปได้ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ไม่ว่าคุณจะอยู่เจเนอเรชั่นไหนก็ต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้