Friday, June 24, 2022
More

  จดทะเบียนโลโก้ ต้องรู้อะไรบ้าง ? สามารถจดทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง

  สิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ไม่ได้มีเพียงแค่ตัวสินค้า แต่เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ ก็ต้องได้รับการจดทะเบียนให้ถูกต้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ด้วย สำหรับใครที่กำลังสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง วันนี้จะมาแนะนำ อยากจดทะเบียนโลโก้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร สามารถจดทะเบียนที่ไหนได้บ้าง

  ข้อดีสำหรับการจดทะเบียนโลโก้

  สำหรับคนที่สร้างแบรนด์แล้วได้รับการจดทะเบียนโลโก้แล้ว จะได้เปรียบเรื่องการสร้างการจดจำในแบรนด์แก่ลูกค้าได้ รวมถึงแสดงถึงความแตกต่างของสินค้าให้โดดเด่น หากมีการถูกละเมิดสิทธิ์ในโลโก้ของเราก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีได้ เราสามารถทำการจดทะเบียนด้วยตัวเอง หรือผ่านบริการจดทะเบียนโลโก้ออนไลน์

  ยื่นการจดทะเบียนโลโก้ด้วยตัวเอง

  1.ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า


  ผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดทะเบียนไปแล้วหรือไม่  ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า) ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่าย

  2.เตรียมเอกสารการจดทะเบียน

  – เอกสารคำขอจดทะเบียน (แบบ ก. 01) 1 ชุด พร้อมถ่ายสำเนาอีก 5 ชุด

  – รูปเครื่องหมายการค้า 5 รูป

  – สำเนาบัตรประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคล

  3.ชำระค่าธรรมเนียม

  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียน ส่วนที่ 2 สำหรับการจดทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจะมีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้ง

  4.รอรับหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียน ภายใน 2 สัปดาห์

  ยื่นจดทะเบียนกับบริษัทรับจดทะเบียนโลโก้

  สำหรับใครที่ไม่มีเวลาสำหรับดำเนินขั้นตอนการจดทะเบียนที่ยุ่งยากได้ สามารถใช้บริการบริษัทรับจดทะเบียนออนไลน์ได้ แต่ละบริษัทจะมีทีมงานให้คำแนะนำสำหรับการจดทะเบียน ตั้งแต่การสืบค้นและวิเคราะห์ การคิด ชื่อโลโก้ ออกแบบโลโก้ให้กับแบรนด์ รวมถึงเป็นคนดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ จนกว่าจะได้รับทะเบียนเครื่องหมายการค้ามา เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและสะดวกมากๆ

  ใครที่กำลังอยู่ในช่วงสร้างแบรนด์ เรื่องโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่สำคัญในลำดับแรก หากมีเวลาน้อย แนะนำให้ปรึกษากับบริษัทที่รับจดทะเบียนมืออาชีพ ช่วยลดขั้นการทำงานที่ยุ่งยากออกไปอีกอย่างได้