Sunday, June 11, 2023
More
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  10 แสตมป์ล้ำค่าในหลวง ร.10

  หลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากไปรษณีย์ไทย ว่าจะมีการจัดทำแสตมป์ดวงแรกในสมัยรัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ประชาชนชาวไทยต่างก็เฝ้ารอกันอย่างใจจดจ่อ BLT จึงขอรวบรวมแสตมป์ทั้งหมดที่เคยทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ของพระองค์ท่าน มาให้ทุกคนได้ร่วมรำลึกไปพร้อมกัน

  1. ทรงบรรลุนิติภาวะ H.R.H. Prince Vajiralongkorn

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเพียงพระองค์เดียว มีการจัดจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2515 ในราคา 0.75 บาท โดยผู้ออกแบบสแตมป์คือ น.ส.ผ่องศรี ศาลยาชีวิน และจัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์รัฐบาล กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น


  2. วันสถาปนามกุฎราชกุมาร The Crown Prince

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร” ซึ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2515 ในราคา 2.00 บาท โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เพียงพระองค์เดียว ซึ่งผู้ออกแบบคือ น.ส.ผ่องศรี ศาลยาชีวิน และ น.ส.วันเพ็ญ บำรุงราษฎร์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์รัฐบาล กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น
  ****ชื่อชุดตราไปรษณียากรเรียกตามพระปรมาภิไธยเดิม ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

  3. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ชุด 3) H.M. the King’s 60th Birthday Anniversary (3rd Series)

  แสตมป์ชุดนี้มีด้วยกัน 6 แบบคือ พระรูปหมู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยผู้ออกแบบคือ นายประวัติ พิพิธปิยะปกรณ์ จัดพิมพ์โดย โซซิเอเต้ นูแวล การ์ตอร์ ชาร์ล ประเทศฝรั่งเศส และใช้วิธีการพิมพ์แบบลิโธกราฟี่ จำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ในราคาภาพละ 2.00 บาท

  4. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (ชุด 2) H.M. the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary (2rd Series)

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จประทับอยู่ในชุดที่ 2 ชุดราคา 12.00 บาท ผู้ออกแบบคือ นายทวีพร ทองคำใบ จัดพิมพ์โดย เฮลิโอ คูร์วัวซิเอร์ เอส. เอ. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยวิธีการพิมพ์แบบโฟโตกราเวียร์ และจำหน่ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542

  5. ชุดที่ระลึกเนื่องในวโรกาสคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 640th Issue H.R.H. the Crown Prince of Thailand Commemorative Issue

  แสตมป์ชุดนี้มาจากพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2515 พร้อมด้วยตราพระปรมาภิไธยขณะที่ยังทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร จำหน่ายครั้งแรกวันที่ 28 ธันวาคม 2542 โดยได้ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (นายธเนศ พลไชยวงศ์) เป็นผู้ออกแบบ ด้วยการใช้วิธีการพิมพ์แบบโฟโตกราเวียร์ และ จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง เป็นผู้จัดพิมพ์ ในราคา 3 บาท
  ****ชื่อชุดตราไปรษณียากรเรียกตามพระปรมาภิไธยเดิม ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

  6. วันราชาภิเษกสมรสครบ 50 ปี Royal Golden Wedding Anniversary

  จำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่  28 เมษายน 2543 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบรอบ 50 ปีราชาภิเษกสมรส โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จประทับอยู่ในพระรูปหมู่ ผู้ออกแบบคือ นายทวีพร ทองคำใบ จัดพิมพ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย เฮลิโอ คูร์วัวซิเอร์ เอส. เอ. ในราคา 10.00 บาท

  7. วันฉลองพระราชสมภพ ครบ 4 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร H.R.H the Crown Prince of the Thailand’s 4th Cycle Birthday Anniversary

  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 4 รอบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหารประกอบภาพพระราชกรณียกิจ ทรงหว่านข้าวที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมตราพระปรมาภิไธยขณะที่ยังทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร จำหน่ายวันแรกวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 ราคา 2.00 บาท ออกแบบโดย นายธเนศ พลไชยวงศ์ ผู้พิมพ์คือ ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง ด้วยวิธีการพิมพ์แบบลิโธกราฟี่
  ****ชื่อชุดตราไปรษณียากรเรียกตามพระปรมาภิไธยเดิม ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

  8. 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร H.R.H the Crown Prince of the Thailand’s 50th Birthday Anniversary

  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา จัดจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 ผู้ออกแบบคือนายจรรยา บุญญาศักดิ์ พิมพ์โดย จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง และใช้เทคนิคการพิมพ์แบบลิโธกราฟี่ จำหน่ายราคา 3.00 บาท
  ****ชื่อชุดตราไปรษณียากรเรียกตามพระปรมาภิไธยเดิม ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

  9. 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร H.R.H the Crown Prince of the Thailand’s 60th Birthday Anniversary

  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 จึงมีการจัดทำตราไปรษณียากรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีจำหน่าย 2 แบบ ในราคา 5.00 บาท (แบบที่1) และ 15.00 บาท (แบบที่2) โดยผู้ออกแบบคือ นายธเนศ พลไชยวงศ์ (บ.ไปรษณีย์ไทย) ผู้พิมพ์คือ จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง และจำหน่ายครั้งแรก 28 กรกฎาคม 2555
  ****ชื่อชุดตราไปรษณียากรเรียกตามพระปรมาภิไธยเดิม ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

  10. ตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร The Glorification of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn

  จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 พระฉายาลักษณ์ที่ทรงจักรยานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 

  แบบที่ 2 พระฉายาลักษณ์ที่ทรงจักรยานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

  แบบที่ 3 ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในกิจกรรมฯ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” 

  ทั้ง 3 แบบ จำหน่ายราคาแบบละ 5.00 บาท จัดพิมพ์แบบละ 300,000 ดวง ผู้ออกแบบคือ นางสาวมยุรี นาคนิศร (บ.ไปรษณีย์ไทย) ผู้พิมพ์คือ ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง ด้วยวิธีการพิมพ์แบบลิโธกราฟี่-หลายสี วันแรกที่จำหน่ายตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
  ****ชื่อชุดตราไปรษณียากรเรียกตามพระปรมาภิไธยเดิม ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

  สแตมป์ดวงแรกแห่งรัชกาลที่ 10

  ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดแรกแห่งรัชกาล 10 จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา เป็นภาพพระฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมข้อความบรรยาย บนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พร้อมข้อความบรรยาย บนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เพิ่มเทคนิคปั้มฟอยล์ทองบริเวณคำบรรยาย ชื่อชุด ชนิดราคา และประเทศไทย 

  มีกำหนดวันแรกจำหน่าย 28 กรกฎาคม 2560 ราคาดวงละ 10 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) จำนวนพิมพ์ 1 ล้านดวง และซองวันแรกจำหน่ายราคา 20 บาท สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทาง www.postemart.com จัดส่งฟรีถึงบ้าน