Tuesday, July 16, 2024
More

  ททท. ร่วม จัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” 16-18 ธ.ค. 65 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ จ. สุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กระตุ้นการเดินทาง จัดเต็มการแสดง แสง สี เสียง

  ททท. ร่วม จัดงานไชยา มหานครศรีวิชัย” 16-18 .. 65 วัดพระบรมธาตุไชยาฯ .   สุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กระตุ้นการเดินทาง จัดเต็มการแสดง แสง สี เสียง


  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เทศบาลตำบลเวียง , วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร , บริษัท ไออีเวนท์ จำกัด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่องาน ไชยา มหานครศรีวิชัย ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัด     สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 . เพื่อสร้างการรับรู้ถึง         อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในมิติเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการแสดงความพร้อมของภาคประชาชนและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการรองรับนักท่องเที่ยว ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างเสริมเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

  • กิจกรรมด้านความเชื่อและความศรัทธา : พิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา
   วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-17.30 . เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการจัดงานครั้งนี้
  • การจำลองอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของอำเภอไชยา : นำเสนอพระบรมธาตุไชยาและมวยไชยา
  • กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากอำเภอต่างๆในสุราษฎร์ธานีตลอดจนอาหารเด็ดสินค้าดีจากพื้นที่อื่นๆ
  • การแสดงแสงสีเสียง ไชยา มหานครศรีวิชัย สุดพิเศษ นำเสนอประวัติศาสตร์ อารยธรรมความเป็นมาของอำเภอไชยาที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินทองศรีวิชัยในอดีต ในรูปแบบ Multi-Dimension ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ผสมผสานศิลปะการแสดง พร้อมเทคนิคพิเศษพลุดอกไม้ไฟ และไพโรเทคนิค อลังการตระการตา
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีท้องถิ่นและการแสดงจากศิลปินชั้นนำอาทิตุ๊กกี้สุดารัตน์ , บ่าววี , วงฌามา , เบ็นซ์ จริยา , รัชนก ศรีโลพันธุ์

  ทั้งนี้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน ทั้ง 3 วัน โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมายังอำเภอไชยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้น ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการท่องเที่ยว และภาคประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี