Thursday, April 25, 2024
More

  รัฐจับมือ Airbnb ผลักดันโฮมสเตย์ชูเที่ยวเมืองรอง

  แม้สถานะของ Airbnb ในประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนและยังคงมีปัญหาจากกรณีการแบ่งเช่าห้องพักในคอนโดฯซึ่งขัดต่อพ.ร.บ.อาคารชุดพ.ศ. 2522 นั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจ Airbnb ยังคงเติบโตต่อเนื่องในประเทศไทยสอดคล้องกับที่ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกส่งผลให้รัฐตัดสินใจเดินหน้าสนับสนุนAirbnb กระตุ้นการท่องเที่ยวโฮมสเตย์หวังกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น

  Airbnb โตต่อเนื่องรับนักท่องเที่ยวบูม
  สำหรับไทย ธุรกิจ Airbnb มีการเติบโตสูงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆแต่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อรองรับอีกทั้งยังขัดต่อกฎหมายหลายฉบับเช่นการนำคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่าถือว่าเป็นการกระทำผิดพ.ร.บ.อาคารชุดพ.ศ. 2522 รวมถึงพ.ร.บ.โรงแรมพ.ศ. 2547 ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจ Airbnb เนื่องจากกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวฉบับพ.ศ. 2551 กำหนดยกเว้นให้ผู้ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาชริมทรัพย์ชั่วคราวนั้นไม่ต้องมีใบอนุญาตดำเนินกิจการโรงแรมหากอสังหาริมทรัพย์นั้นมีทั้งหมด 4 ห้องหรือน้อยกว่าซึ่งหมายความว่าหากปล่อยเช่าไม่เกิน 4 ห้องก็จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายดังกล่าว


      แต่หากพูดถึงการเติบโตของธุรกิจสีเทานี้ในประเทศไทยเรียกได้ว่าสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจและผู้แบ่งปันที่พักได้ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยปัจจุบันAirbnb ในไทยมีมากกว่า 61,400 แห่งในระหว่างเดือนก.พ. ปี 2560-2561 สร้างรายได้รวมกันเป็นจำนวน 119 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 3,800 ล้านบาทในขณะที่ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางพักราว 1.2 ล้านรายเพิ่มขึ้นกว่า 66% จากปีก่อนโดยจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือกรุงเทพฯสอดคล้องกับผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ดปี 2561 ที่ระบุว่ากรุงเทพฯคือเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนและพักแรมมากที่สุดโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาพักแรมเป็นจำนวนสูงถึงกว่า 20 ล้านคน(ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 1)

  รัฐผนึก Airbnb กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง
  ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 28 ล้านคนขยายตัว 8.71% สร้างรายได้รวม 1.4 ล้านล้านบาทขยายตัว 10.95% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

  สำหรับภาพรวมสถานการณ์ไทยเที่ยวไทยมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 13.26 ล้านคนต่อครั้งขยายตัว 2.81% และมีรายได้จากการใช้จ่ายกว่า 89,366.43 ล้านบาทขยายตัว 9.59%

  ส่วนการท่องเที่ยวเมืองรองตั้งแต่เดือนม.ค.-ส.ค. ปี 2561 มีรายได้รวม 149,672 ล้านบาทขยายตัว 8.88% จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีที่สามารถกระตุ้นให้คนไทยใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มมากขึ้น (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 2)

  ขณะเดียวกันสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยประกาศความร่วมมือกับ Airbnb ในการส่งเสริมธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับโลกโดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประตูให้นักเดินทางจากทั่วโลกเข้าถึงโรงแรมบูติกมากกว่า 50 แห่งใน 15 จังหวัดทั่วไทยได้ง่ายขึ้นเช่นกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุโขทัย, จันทบุรี, นครราชสีมา, เชียงใหม่, กระบี่และราชบุรีเป็นต้นซึ่งนับว่า Airbnb เป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวรายแรกที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับสมาคมฯนับเป็นความคืบหน้าต่อเนื่องหลังจาก Airbnb ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มพูนทักษะและผลักดันโฮมสเตย์ท้องถิ่นใน 76 จังหวัดทั่วประเทศสู่เวทีตลาดโลก

  โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่าให้อาคารที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีลักษณะหรือมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็มีอยู่แล้วเป็นจำนวนมากสามารถจะขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้รวมทั้งมีการผ่อนปรนข้อกำหนดบางประการของอาคารที่สูงน้อยกว่า 4 ชั้นอีกด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีที่หากจะมีการดัดแปลงอาคารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีนี้เพื่อได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเพื่อจะแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมในภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

  ชูบุรีรัมย์เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา
  สำหรับความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยและ Airbnb นั้นทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าจะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับสมาชิกโรงแรมภายใต้สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยเพื่อเสริมความรู้เรื่องการใช้แพลตฟอร์มของ Airbnb รวมถึงการใช้ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์จัดการและส่งเสริมที่พักโดย Airbnb จะเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์โรงแรมบูติกที่มีเอกลักษณ์และชุบชีวิตชุมชนท้องถิ่นด้วยการดึงนักท่องเที่ยวให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนอกจากแหล่งท่องเที่ยวหลักเดิมๆ

  ซึ่งผลจากความร่วมมือครั้งนี้ Airbnb ได้ร่วมมือกับ B-STAY พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจ.บุรีรัมย์โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ของชุมชนและสร้างอุปทานที่พักที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว

  โดยในปีที่ผ่านมาชุมชนเจ้าของที่พักในไทยที่เข้าร่วมกับ Airbnb ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 1.7 ล้านคนสร้างรายได้กว่า 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งเป็นรายได้ของคนท้องถิ่นในประเทศไทย

  สำหรับนักท่องเที่ยวไทยรัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดจากเดิมกำหนดให้นำค่าที่พักโรงแรมโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อใช้หักลดหย่อนภาษีได้ขยายไปถึงสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมทำให้ห้องพักขนาดเล็กของผู้ประกอบการชาวบ้านทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงใช้ใบเสร็จทั่วไปสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามมาตรการของรัฐได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เติบโตมากขึ้น

  นอกจากแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่รัฐบาลประกาศออกมาเป็นระยะๆแล้วการร่วมมือกันระหว่างสมาคมบูติกไทยและ Airbnb ก็ได้นำพานักเดินทางจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นของไทยมากขึ้นนับว่าเป็นการช่วยชุบชีวิตพื้นที่ที่อาจถูกมองข้ามและยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะโดยส่วนใหญ่โรงแรมบูติกมีความเป็นอิสระและดำเนินการโดยเจ้าของจึงทำให้สามารถพัฒนาสร้างความแตกต่างของที่พักผ่านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้โรงแรมบูติกแตกต่างจากที่พักในรูปแบบอื่นและยังช่วยวางตำแหน่งให้ไทยเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของนักเดินทางทั่วโลกได้อีกทาง
  ———-
  คุณศุภฤกษ์ศูรางกูรนายกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยและที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
  “ความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับ Airbnb นับเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับเจ้าของโรงแรมบูติกในการที่จะนำเสนอความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความคิดสร้างสรรค์สู่ระดับโลกผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb ผนวกกับการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวชั้นนำของโลกความร่วมมือครั้งนี้จึงจะเป็นประตูให้นักเดินทางจากทั่วโลกเข้าถึงโรงแรมบูติกมากกว่า 50 แห่งใน 15 จังหวัดทั่วไทยได้อย่างง่ายดายมากขึ้น”

  คุณไมค์ออร์กิลผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb
  “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของ Airbnb ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยในครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับธุรกิจและชุมชนในประเทศเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสร้างความต้องการของท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในไทยผ่านทางเลือกที่พักอันหลากหลายตั้งแต่โรงแรมบูติกโฮมสเตย์ไปถึงกระทั่งบ้านต้นไม้”

  [English]
  Thailand Collaborates with Airbnb to Promote Tourism

  Despite clear and legal support from the government, Airbnb has been operating satisfactorily and registering continuous growth in Thailand, just like in other countries.

  While being branded as a grey business, data showed more than 61,400 properties in Thailand had collaborated with Airbnb during February 2017 and February 2018 as such a collaboration had generated some US$119 million in revenue.

  According to the Ministry of Tourism and Sports, over 28 million foreign visitors arrived in Thailand during the first nine months of this year, an 8.71% year-over-year growth, with tourism revenue estimated at approximately THB1.4 trillion, or a 10.95% increase from a year ago.

  During the same period, local travelers have taken 13.26 million trips across the country, a 2.81% on-year rise, and spent more than THB89.36 million – a 9.59% growth from last year.

  When it comes to tourism in the country’s secondary destinations, official data also suggested that total tourism revenue from these provinces was THB149.67 billion – an 8.88% year-on-year increase, thanks to the government’s promotional activities and measures, particularly the personal income tax deduction program.

  Now, the Thai Boutique Accommodation Trade Association is announcing its cooperation with Airbnb to promote some 50 boutique hotels in 15 provinces, such as Phuket, Krabi, Kanchanaburi, Sukhothai, Chanthaburi, Chiang Mai and Bangkok.  This development represents an elevation of a significant presence of Airbnb in Thailand, following the company’s earlier partnership with the Department of Local Administration, the Ministry of Interior, to help train owners of the homestay business in 76 provinces to receive local and global travelers.