Wednesday, December 7, 2022
More

  เช็กเส้นทาง และตารางการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่าช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พ.ค. 2562

  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้รับมอบหมายภารกิจ จัดระเบียบการจราจรทางน้ำ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ในวันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 63/2562 เรื่องกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางลำพู เป็นการเฉพาะคราว และยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่าฉบับที่ 54/2562 พร้อมร่วมอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนในการเดินทาง ดังนี้

  1.แม่น้ำเจ้าพระยา 
  1.1กองทัพเรือ ได้ทำการติดตั้งทุ่นผูกจอดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ บริเวณหน้าราชวรดิฐ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ควบคุมการจราจรทางน้ำ (เรือทุกชนิด) ที่แล่นผ่านบริเวณดังกล่าว ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เดินเรือช้าและเบา โดยให้เดินเรือชิดไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา(ฝั่งธนบุรี)ให้มากที่สุด


  1.2 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูง เรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ควบคุมการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพุทธ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 น.

  1.3 เรือทุกชนิด ยกเว้น เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ควบคุมการจราจรทางน้ำในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 น. ตั้งแต่ท่าเรือท่าช้าง ถึง ท่าเรือท่าเตียน ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ เดินเรือช้าและเบา ชิดฝั่งธนบุรีให้มากที่สุด

  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ควบคุมการจราจรทางน้ำตั้งแต่ท่าเรือท่าช้าง ถึง ท่าเรือท่าเตียน ดังนี้
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.50 – 13.00 น., วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 16.30 – 22.00 น., วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 21.00 – 22.00 น.

  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ควบคุมการจราจรทางน้ำ เรือเดินทะเล เรือที่ลากเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ระหว่างเวลา 20.30 – 22.30 น. ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เรือทุกชนิดยกเว้นเรือเดินทะเล เรือที่ลากเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ควบคุมการจราจรทางน้ำ ระหว่างเวลา 21.00 – 22.00 น. ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง ท่าเรือท่าเตียน

  2. คลองบางลำพู 
  เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว และเรืออื่นๆ ควบคุมการจราจรทางน้ำ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าสีลาศ ถึง สะพานนรรัตน์

  นอกจากนี้อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน นั้น กรมเจ้าท่า ได้ร่วมกับเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือโดยสารสมาคมเรือไทย จัดเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนทบุรี – ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร และท่าเรือสาทร – ท่าเรือสะพานพุทธ ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยเรือออกจากต้นทาง ทุก 1 ชั่วโมง

  สำหรับเรือข้ามฟาก ให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ดังนี้ ท่าเรือพระราม 8 ฝั่งธนบุรี มาท่าเรือพระราม 8 ฝั่งพระนคร ทุก 15 นาที, ท่าเรือพระราม 8 ฝั่งธนบุรี มา ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ทุก 20 นาที, ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี มา ท่าเรือ ปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ทุก 15 นาที และท่าเรือรถไฟ มา ท่าเรือพระจันทร์ใต้ ทุก 15 นาที

  ในส่วนของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ให้บริการฟรี โดยบริษัท ครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัด ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เรือเที่ยวแรกจะออกจากประตูน้ำ ไป ท่าเรือ ผ่านฟ้าลีลาศ ในเวลา 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. ขากลับเที่ยวสุดท้ายจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาสไปท่าเรือประตู้น้ำ 19.15 น., วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เรือเที่ยวแรกออกจากท่าเรือประตูน้ำ เวลา 07.00 น. ส่งแค่ท่าเรือโบ้เบ้ ถึงเวลา 11.45 น. จากนั้นส่งถึงท่าผ่านฟ้าลีลาศถึง 22.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกจาก ท่าผ่านฟ้าลีลาศ เวลา 22.00 น. และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เรือเที่ยวแรกออกจากท่าเรือประตูน้ำ 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.45 น. ขากลับเที่ยวสุดท้ายจากท่าเรือผ่านฟ้าไปท่าเรือประตูน้ำเวลา 20.00 น.

  ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทาง และตารางเวลาการเดินเรือในวันนั้นๆ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 02-2331311-8 ต่อ 254 หรือ โทรศัพท์ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง