Thursday, June 20, 2024
More

  สถานีห้าแยกลาดพร้าว เริ่มให้บริการ 11 ส.ค. 2562 นี้ คาดให้ประชาชนขึ้นฟรี 2 เดือน

  คณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี และสื่อมวลชน ร่วมโดยสารรถไฟฟ้า จากสถานีหมอชิต ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายในเดือนสิงหาคมนี้

  โดยนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ รฟม. ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง กล่าวว่า สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในส่วนของการก่อสร้างงานโยธาที่ รฟม. รับผิดชอบแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในส่วนการดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคืบหน้าแล้ว 70 – 80% ทั้งนี้ รฟม. กทม. และบีทีเอส ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเร่งปรับแผนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยทยอยเปิดตามความพร้อมของงานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการเร็วขึ้น และช่วยบรรเทาการจราจร  สำหรับสถานีที่พร้อมเปิดให้บริการเป็นสถานีแรกในส่วนของเส้นทางส่วนต่อขยาย คือ สถานีห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งได้เริ่มทำการทดสอบเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีหมอชิตไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจะทดลองเดินรถเปล่าเป็นเวลา 1 เดือน และจะเปิดให้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562

  จากนั้นจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในปลายปี 2562 และจะพยายามเร่งให้สามารถเปิดให้บริการถึงปลายทางที่สถานีคูคตภายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งจะเร็วกว่าแผนเดิมที่มีกำหนดจะเปิดบริการในปี 2564


  ขณะที่นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ เคที กล่าวว่า การเปิดทดลองเดินรถระหว่างสถานีหมอชิต – สถานีห้าแยกลาดพร้าว 1 สถานีในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันกับประชาชนว่า กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการเปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคมนี้

  ซึ่งถือเป็นการขยายจุดเชื่อมต่อการเดินทางแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น และช่วยคลี่คลายปัญหาจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในช่วงแรกจะยังไม่เก็บค่าโดยสารในช่วงต่อขยาย 1 สถานี จนกว่าจะสรุปผลการเจรจาเรื่องสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าระหว่าง กทม. และ บีทีเอส ได้ ซึ่งการเจรจาสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ โดยจะยึดหลักการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดให้ควบคุมอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้งระบบสูงสุดไม่เกิน 65 บาท


  ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า รูปแบบการให้บริการจากสถานีหมอชิต – สถานีห้าแยกลาดพร้าว มี 2 รูปแบบ คือ ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hour) เช้าและเย็น ระหว่างเวลา 07.00 – 09.00 น. และเวลา 17.00 – 19.00 น. จะเดินรถแบบขบวนเว้นขบวน คือ ขบวนหนึ่งจะวิ่งยาวไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางห้าแยกลาดพร้าว ส่วนอีกขบวนจะสิ้นสุดปลายทางที่สถานีหมอชิต โดยผู้โดยสารจะต้องลงที่สถานีหมอชิตเพื่อรอต่อขบวนถัดไปสำหรับเดินทางต่อไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว หรือสังเกตจากตัววิ่งหน้าขบวนรถไฟฟ้าและเสียงประกาศภายในขบวนรถที่จะแจ้งให้ทราบว่าขบวนรถนั้นจะไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีใด ส่วนช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) ทุกขบวนจะวิ่งให้บริการถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าวได้เลย

  ทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการสถานีห้าแยกลาดพร้าว ในระยะแรกคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 40,000 คน-เที่ยว/วัน ซึ่งจะเป็นผู้โดยสารกลุ่มเดิมที่เคยใช้บริการที่สถานีหมอชิต ที่ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 80,000 คน-เที่ยว/วัน เมื่อเปิดให้บริการไปสักระยะจึงจะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น และในอนาคตเมื่อเปิดให้บริการจนถึงสถานีคูคต จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และลดการจราจรหนานแน่นที่บริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี