Thursday, May 30, 2024
More

  ราชกิจจาฯ เผยอัตราค่าจอดรถยนต์ อาคารจอดรถหลักสอง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-บางแค

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรื่อง อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้น สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าจอดทั้งสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ผู้ที่ไม่ใช่บริการรถไฟฟ้า และแบบรายเดือน โดยผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค 62 ที่ผ่านมา

  โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า จากการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ อาคารจอดรถ 8 ชั้น และอาคารจอดรถ 10 ชั้น สถานีหลักสอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ พ.ศ.2547 แล้ว รฟม. จึงออกประกาศกำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ฯ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา


  สำหรับอัตราค่าบริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1.สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า คิดในอัตรา 2 ชั่วโมงแรก 10 บาท 2 ชั่วโมงถัดไปคิดเพิ่มอีก 10 บาท
  2.สำหรับผู้ที่ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าจะเก็บในอัตราที่สูงกว่า คือ คิดชั่วโมงละ 20 บาท
  3.อัตราค่าจอดรถยนต์แบบรายเดือน คิดในอัตรา 1,000 บาท/เดือน