Thursday, April 25, 2024
More

    กทม. เร่งแก้ปัญหาทางเท้าทั่วกรุง พร้อมปรับภูมิทัศน์ถนน 50 เขต

    ภายหลังจากการที่มีเพจสื่อออนไลน์ ได้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์คนกรุงเทพฯ เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ทางเท้าและปัญหาอุปสรรคที่พบบนทางเท้า โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตปัญหาทางเท้า ไม่ว่าจะเป็นการที่มีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่ และมีสิ่งกีดขวาง ทั้งป้ายโฆษณา รถเข็น รวมถึงหาบเร่แผงลอย เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

    นายจิรวัฒน์​  แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม.  กล่าวถึงกรณีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่และ​การตั้งวางสิ่งของ ป้ายโฆษณา​ หาบเร่แผงลอยบนทางเท้าว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจของ 50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่อง โดย​ตั้งจุดจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวม​ 233​ จุด​ ใน ​50​ เขต​ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทุกวัน


    นอกจากนี้ ได้เพิ่มกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกภาพการกระทำผิด และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อใช้ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก มาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด​ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดอีกช่องทางหนึ่งด้วย​ สำหรับกรณีผู้ค้าหาบเร่​แผงลอยกทม. ได้ดำเนินการยกเลิกผู้ค้าในจุดผ่อนผัน เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน​ไปแล้ว จำนวน​ 508 จุด​ และยังคงเหลืออีก​ 175 จุด​ ในพื้นที่ 19​ สำนักงานเขต​

    ตลอดจน กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการพัฒนาทางเท้าและถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 ​เขต​ โดยจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน  50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในคำสั่ง​แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ​และคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขต​ ตามโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนน​ 50​ เขต​ เฉลิมพระเกียรติฯ และปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อถนนตามโครงการทั้ง 66 เส้นทาง​ ระยะทางรวม ​290.83 กิโลเมตร รวมทั้งให้สำนักงานเขตดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนด