Thursday, June 23, 2022
More

  กรมธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ ต้นปี 63 บริเวณสยาม-ชิดลม จ่อ ตร.ว.ละ 1 ล้านบาท

  นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ทำการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ เพื่อประกาศใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีการซื้อขายครั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งการประเมินราคาเป็นการปรับให้ใกล้เคียงกับตลาด โดยภาพรวมราคาที่ดินทั่วประเทศปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 8% จากราคาที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งได้ประกาศใช้ไปเมื่อ 4 ปีก่อน

  โดยราคาที่ดินมากกว่า 70% ของที่ดินทั่วประเทศ ไม่ได้ปรับราคาประเมินเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมฯ ใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยซึ่งมีสูตรในการคำนวณที่สะท้อนราคาตลาดเป็นปัจจุบัน ทำให้ราคาประเมินที่ดินไม่กระโดดเหมือนกับอดีตที่ผ่านมา ทั้งยังมี 1% ที่ราคาประเมินลดลง และอีก 29% ราคาประเมินปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่ และโครงการหมู่บ้านจัดสรร


  สำหรับพื้นที่ที่มีราคาประเมินปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยปรับขึ้น 200% เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับมา 2 รอบบัญชีประเมิน หรือ 8 ปี แต่ราคาประเมินไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น คิดเฉลี่ยจากหลักพันบาทต่อตารางวา เป็นหลักหมื่นบาทต่อตารางวา

  ขณะที่ราคาประเมินของพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ถือว่าปรับขึ้นไม่มาก เพราะกรุงเทพฯ มีการทยอยปรับราคาประเมินทุกปี โดยพื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุดยังคงเป็น ถ.พระราม1 ช่วงจากแยกสยาม ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ถ.ราชดำริ ไปจนถึงบริเวณชิดลม โดยปรับจากราคาตารางวาละ 900,000 บาท เป็นตารางวาละ 1,000,000 บาท ส่วนที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8-10%

  นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ราคาที่ดินยังขยับขึ้นไม่มาก โดยการประเมินราคาจะยึดจากการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ มากกว่าการซื้อขายกันในตลาด เพื่อป้องกันการปั่นราคา ซึ่งขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็ยังเกิดขึ้นไม่มากนัก