Saturday, June 22, 2024
More

  คมนาคม เผย 2 ก.ย. นี้ เริ่มตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ พร้อมเพิ่มจุด Check Point ทุก 90 กม. ทั่วประเทศ

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสมรรถภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวด โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในระยะแรกให้ทำการสุ่มตรวจให้ได้ 10% และภายใน 3 เดือนต้องตรวจให้ครบ 100%

  นอกจากนั้นยังกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ หรือ Check Point เพื่อทำการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และสภาพตัวรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยกำหนดให้มีจุด Check Point ในทุกๆ 90 กม. และรถโดยสารสาธารณะทุกคันจะต้องแวะเข้ารับการตรวจสภาพที่ Check Point ทุกจุด จะใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10 นาที/คัน และจะมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งฯ หรือจิตอาสา ทำการตรวจสภาพตลอด 24 ชม. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป


  โดยในระหว่างที่ทำการตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร ต้องให้ผู้โดยสารลงจากรถเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเข้าห้องน้ำ และเมื่อตรวจเสร็จผู้โดยสารต้องขึ้นรถทันที เพื่อไม่ให้มีเวลาไปร้านสะดวกซื้อ หรือมีโอกาสไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายได้

  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่ารถโดยสารสาธารณะทุกคันจะต้องเข้ารับการตวรจสภาพที่จุด Check Point หากพบว่ามีรถฝ่าฝืนไม่ยอมเข้ารับการตรวจ เจ้าหน้าที่จะต้องประสานงานกันเพื่อสกัดรถที่ฝ่าฝืนแล้วนำเข้าตรวจสภาพในจุดถัดไป ส่วนกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารถหรือพนักงานขับรถไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด ผู้ประกอบการจะต้องจัดรถโดยสารคันใหม่ หรือพนักงานขับรถคนใหม่มาเปลี่ยนทันที จะไม่ให้บริการต่อโดยเด็ดขาด ส่วนกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่อง แล้วทางผู้ประกอบการยังไม่แก้ไข จะมีมาตรการลงโทษตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ซึ่งจะมีตั้งแต่การตักเตือน จับปรับ สั่งพักใช้ใบขับขี่ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ

  นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันจัดทำแบบสอบถามไว้ประจำรถ เพื่อให้ผู้โดยสารได้แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้บริการ และสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง แล้วรวบรวมแบบสอบถามส่งมาให้กรมการขนส่งฯ เพื่อนำไปประเมินผลสำหรับการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ขณะเดียวกันก็จะเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งฯ ได้อีกทางหนึ่ง

  รวมถึงให้กรมการขนส่งฯ ขยายผลมาตรการตรวจสมรรถภาพคนขับรถ ตรวจสภาพรถ และจุด Check Point ไปยังกลุ่มรถบรรทุกด้วย แต่จะใช้จุดตรวจร่วมกับรถโดยสารสาธารณะหรือไม่ให้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป

  ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการ “ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ check คน check รถ checking point” โดยจะทำการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ จำนวนรวม 150,747 คัน ขณะที่จุดตรวจความพร้อม (Check Point) กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดจุดตรวจความพร้อมทั่วประเทศบนทางหลวงแผ่นดิน 111 สายทาง รวมระยะทาง 22,048 กิโลเมตร ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร โดยมีจุดตรวจสอบทั้งสิ้น 245 จุดตรวจ เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง