Friday, June 21, 2024
More

  ขสมก. ทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ให้บริการประชาชนใน 3 เส้นทาง ก่อนจัดซื้อจริง 35 คันในอนาคต

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ไทย อีวี จำกัด เปิดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการนำรถยนต์โดยสารไฟฟ้า จำนวน 1 คัน มาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. 3 เส้นทาง โดยนำรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า ยี่ห้อ Thai EV-L1 ขนาด 8.5 เมตร 24 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 kw ออกแบบในลักษณะ Universal Design เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีทางลาดสำหรับเข็นวีลแชร์ขึ้น-ลง และมีที่จอดวีลแชร์ 1 คัน  โดยจะทดลองวิ่งให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 18 ตุลาคม 2562 รวม 45 วัน และจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติของแต่ละเส้นทาง ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางประกอบด้วย
  เส้นทางที่ 1 สาย 129 อู่บางเขน-สำโรง ทดลองวิ่งวันที่ 4 – 18 กันยายน 2562 (ค่าโดยสาร 15-25 บาท ขึ้นทางด่วนจ่ายเพิ่มอีก 2 บาท)
  เส้นทางที่ 2 สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีขนส่งผู้โดยสานกรุงเทพ (จตุจักร) ทดลองวิ่งวันที่ 19 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 (ค่าโดยสาร 30 บาท)
  เส้นทางที่ 3 สาย 522 อู่รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทดลองวิ่งวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2562 (ค่าโดยสาร 13-25 บาท ขึ้นทางด่วนจ่ายเพิ่มอีก 2 บาท)  ทั้งนี้ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และสมรรถนะของรถโดยสาร โดยจะมีการบันทึกข้อมูล และสถิติการเดินรถต่างๆ เพื่อรวบรวมนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า จำนวน 35 คัน ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การต่อไป