Tuesday, July 16, 2024
More

  ขนส่งฯ เผยผลตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ ช่วง 2-11 ก.ย. 62 พบรถไม่ผ่านเกณฑ์ 1,020 คัน จาก 7,088 คัน

  นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะภายใน 3 เดือน

  สำหรับผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 11 กันยายน 2562 พบว่าผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถเริ่มทยอยเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ นำรถเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 7,088 คัน แบ่งเป็น รถตู้โดยสารประจำทาง จำนวน 1,212 คัน, รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 2,381 คัน, รถโดยสารประจำทาง 2,219 คัน, รถโดยสารไม่ประจำทาง 838 คัน และรถสองแถว จำนวน 438 คัน


  ซึ่งในจำนวนนี้มีรถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ จำนวน 6,068 คัน ส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพจำนวน 1,020 คัน ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับระบบห้ามล้อ ค่าควันดำเกินมาตรฐาน รวมถึงพบการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือส่วนควบของรถก่อนได้รับอนุญาต ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนำรถกลับไปแก้ไขและนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน

  ส่วนพนักงานขับรถดำเนินการตรวจสอบแล้ว 10,236 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในครั้งแรกจำนวน 3 คน โดยได้ให้คำแนะนำการเตรียมตัว และให้กลับมาเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่

  นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก ยังได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ทั้งประเภทการขนส่งประจำทาง และไม่ประจำทาง เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ

  ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถเข้าตรวจสภาพเพียงอย่างเดียว สามารถนำรถเข้าตรวจได้ที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (จันทร์ – อาทิตย์) โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ การตรวจพินิจจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง และการใช้เครื่องมือในการตรวจตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า เครื่องทดสอบควันดำ เครื่องทดสอบระบบเสียง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และเครื่องวัดก๊าซรั่ว

  ด้านการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบสายตาทางลึก และความพร้อมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ