Thursday, December 8, 2022
More

  กรมทางหลวง เผยสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง พบส่วนใหญ่ 72% เกิดจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

  กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ เดือนกันยายน 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 736 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 120 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 610 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,109 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท 

  เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติอุบัติเหตุ เดือนกันยายน 2561 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 6% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 23% 


  สำหรับสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
  อันดับ 1 ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 72% (532 ครั้ง
  อันดับ 2 หลับใน 7% (48 ครั้ง
  อันดับ 3 ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 5% (39 ครั้ง
  อันดับ 4 อุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (26 ครั้ง

  โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 67% (494 ครั้ง), ทางโค้งปกติ 12% (91 ครั้ง) และลาดชัน 5% (37 ครั้ง) ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 39% (435 คัน), รถยนต์นั่ง 28% (311 คัน) และรถจักรยายนต์ 11% (117 คัน

  ทั้งนี้หากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่า เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 21%, กรุงเทพฯและปริมณฑล 17% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16% 

  นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 บางปะอินคลองพระยาสุเรนทร์ จำนวน 37 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ

  ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลด และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกัน และลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย 

  อย่างไรก็ตาม หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง