Friday, June 21, 2024
More

  คมนาคม ไฟเขียว แท็กซี่สนามบินเก็บค่าขนกระเป๋า ชิ้นที่ 3 ขึ้นไป ใบละ 20 บาท เริ่ม 18 พ.ย. นี้

  กระทรวงคมนาคม อนุมัติ แท็กซี่ที่ให้บริการในสนามบิน เก็บค่าขนกระเป๋าชิ้นที่ 3 ขึ้นไปได้ใบละ 20 บาท เริ่ม 18 พ.ย. นี้ พร้อมสั่ง ขบ. ทบทวนกฎกระทรวงการจำกัดอายุรถแท็กซี่เสนอใน 29 พ.ย. นี้ ส่วนการขึ้นค่าโดยสาร และค่าบริการเรียกรถแท็กซี่ในสนามบิน ให้ชะลอไปก่อนเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบต่อผู้บริโภคมาก

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังร่วมหารือ และรับข้อเรียกร้องจากตัวแทนสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 ว่า ตัวแทนกลุ่มสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ได้มายื่นข้อเรียกร้อง โดยขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 4 ข้อ ประกอบด้วย
  1. การพิจารณาอัตราค่าโดยสาร ค่า Surcharge ค่าสัมภาระ เฉพาะรถแท็กซี่ที่ให้บริการ
  2. ขอให้ทบทวนการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงในปัจจุบันที่รถยนต์ราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการ
  3. พิจารณาแก้ไขจดทะเบียนให้รถยนต์นั่งสาธารณะ 7 ที่นั่ง รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP ได้ตามที่ TDRI เสนอมา
  4. ขอให้ทบทวนการบังคับใช้ระบบ TAXI OK เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีผู้โดยสารเรียกใช้บริการ และต้องเสียค่าใช้บริการรายเดือน 350-400 บาท/เดือน เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับคนขับรถแท็กซี่ โดยขอให้กลับไปใช้แบบสมัครใจ (รถแท็กซี่ส่วนบุคคลแบบสมัครใจ)


  กระทรวง พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนรถยนต์นั่งสาธารณะ ให้สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP และปัญหาการบังคับใช้ระบบ TAXI OK ให้แล้วเสร็จ และส่งให้กระทรวงคมนาคมภายในวันที่ 29 พ.ย. 2562 ส่วนการแก้ไขปัญหาค่าโดยสารให้แล้วเสร็จเสนอกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์หน้า

  ด้านนายพัลลภ ฉายินธุ ประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะ (แท็กซี่) ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ทางกลุ่มตัวแทนมาทวงถามถึงความคืบหน้าในการพิจารณาข้อเรียกร้อง 4 ข้อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับข้อเสนอเรื่องการขอปรับขึ้นค่าขนส่งสัมภาระ ขนาด 26 นิ้วขึ้นไป โดย 2 ชิ้นแรกฟรี ส่วนชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปจะเก็บค่าบริการชิ้นละ 20 บาท โดยจะมีผลได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. นี้เป็นต้นไป

  ส่วนประเด็นที่ขอขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาจากกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะแก้กฎหมายให้แท็กซี่ป้ายดำเป็นแท็กซี่ถูกกฎหมายนั้น กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างรอการตอบกลับตามขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนไม่เกิน 29 พ.ย. นี้ ซึ่งนายศักดิ์สยามได้ให้สัญญากับแท็กซี่ว่าหากภายในวันที่ 29 พ.ย. นี้ กรมการขนส่งทางบกยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมาให้กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ จะสั่งย้ายอธิบดี และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน

  สำหรับข้อเรียกร้องเรื่องขอปรับขึ้นค่าโดยสาร และค่าบริการเรียกรถแท็กซี่ในสนามบิน (เซอร์ชาร์ท) รถแท็กซี่ธรรมดาจาก 50 บาท/เที่ยว เป็น 70 บาท/เที่ยว และรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ จาก 70 บาท/เที่ยว เป็น 90 บาท/เที่ยว ทางกระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ชะลอการปรับขึ้นออกไปก่อน โดยจะพิจารณาให้อีกครั้งเมื่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากเข้าใจในเจตนาของกระทรวงคมนาคมที่ไม่ต้องการให้กระทบต่อผู้บริโภคมากไป โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดี