Tuesday, May 21, 2024
More

    สธ. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รวม 134 แห่ง ให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาอย่างปลอดภัย

    นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย จากบุคลากรทางการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 6,400 คน

    โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ให้บริการในทุกเขตสุขภาพแผนปัจจุบัน 110 แห่ง จ่ายยาสารสกัดกัญชาไปแล้ว 2,034 ขวด โดยร้อยละ 66 ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และโครงการศึกษาวิจัยสารสกัดน้ำมันกัญชาของกรมการแพทย์ ใน 4 โรค ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


    ส่วนคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยได้เปิดบริการแล้ว 24 แห่ง ให้บริการตำรับยาศุขไสยาศน์ในกลุ่มอาการนอนไม่หลับ และตำรับทำลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชา ซึ่งขณะนี้ได้ผลิตอีก 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับแก้ลมแก้เส้น และตำรับริดสีดวงทวาร ทั้งยังจะเปิดให้บริการเพิ่มอีกที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งการวิจัยน้ำมันกัญชาสูตรแพทย์พื้นบ้าน โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลชุมชนทุกเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยผสมผสาน (ยศเส) 22 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยได้รับยาน้ำมันกัญชาแล้ว 1,101 คน โดยจะเปิดบริการที่อาคารเรือนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทุกวันอังคาร เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

    ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้ประชาชนอย่าใช้ยากัญชาตามคำบอกเล่า คำโฆษณา เพราะแต่ละคนมีข้อบ่งใช้ และการตอบสนองต่อยากัญชาไม่เหมือนกัน ให้มาปรึกษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ ซึ่งจะมีระบบการดูแล และติดตามเพื่อให้การใช้ยามีความปลอดภัย