Monday, April 22, 2024
More

  กรมการขนส่งฯ ทยอยปรับข้อสอบใบขับขี่ เน้นความจำ 10-20% ที่เหลือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

  กรมการขนส่งทางบก เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการสอบใบขับขี่ โดยปรับเนื้อหาในส่วนของข้อสอบปรนัยให้เป็นการทดสอบความจำ 10-20% ขณะที่อีก 80-90% จะเป็นข้อสอบที่เน้นความเข้าใจ การวิเคราะห์เชิงทัศนคติ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดูแล และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้ไปพิจารณาเรื่องการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ให้เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ กรณีทำผิดกฎหมายจราจร และพิจารณาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการกระทำความผิดกฎจราจร และให้มีรางวัลนำจับ เพราะขณะนี้กรมการขนส่งทางบก มีบุคลากรจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ


  ขณะที่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้ ขบ. ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการสอบขอรับใบขับขี่ให้เข้มข้นมากขึ้นแล้ว โดยเริ่มทยอยปรับเนื้อหาข้อสอบในส่วนของข้อสอบปรนัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา จากเดิมที่เน้นทดสอบความจำ เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ของเครื่องหมายจราจร ก็จะเปลี่ยนเป็นข้อสอบที่เน้นความเข้าใจ การวิเคราะห์เชิงทัศนคติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่มากขึ้น โดยจะลดสัดส่วนข้อสอบความจำจาก 100% ให้เหลือ 10-20% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี 2563 อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ใช้ทดสอบยังคงมี 50 ข้อเหมือนเดิม โดยจะนำตัวอย่างข้อสอบลงเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

  นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า ขบ. อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการปรับรูปแบบการสอบปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดยเชื่อว่าการปรับหลักสูตรการสอบใบขับขี่ครั้งใหม่นี้ จะช่วยทำให้สามารถปรับทัศนคติผู้ขับขี่ให้รับรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ และวิเคราะห์การแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดสถานการณ์กรณีฉุกเฉินบนท้องถนนได้

  ทั้งนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ จะมีการหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 โดยเบื้องต้น ขบ. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือหลักสูตรอบรมรองรับผู้ที่ถูกตัดแต้ม และอยากได้คะแนนคืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต่างประเทศได้ใช้แนวทางนี้เช่นกัน ซึ่งหากไม่กลับมาอบรมผู้กระทำผิดจะถูกตัดคะแนนจนหมด และอาจถูกพักใช้ ไปจนถึงถอนใบอนุญาตได้