Thursday, February 6, 2020
More

  อาหารคือยารักษาโรค แนวทางชีวิตของ หมอนัท รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม

  คนไทยป่วยด้วยโรค NCDs มากถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 340,000 ราย/ปี หรือชั่วโมงละ 37 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร ชวนคุยกับ หมอนัท-แพทย์แผนไทยเภสัชกรรมไทย แพทย์ แผนไทยเวชกรรมไทย รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม ผู้ดำเนินชีวิตด้วยแนวทาง อาหารคือยารักษาโรค แรงบันดาลที่ทำให้สนใจแพทย์แผนไทย อยากสานฝันตัวเองที่อยากเป็นหมอ อยากจะดูแลคุณตา...

  อาหารคือยารักษาโรค แนวทางชีวิตของ หมอนัท รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม

  คนไทยป่วยด้วยโรค NCDs มากถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 340,000 ราย/ปี หรือชั่วโมงละ 37 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร ชวนคุยกับ หมอนัท-แพทย์แผนไทยเภสัชกรรมไทย แพทย์ แผนไทยเวชกรรมไทย รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม ผู้ดำเนินชีวิตด้วยแนวทาง อาหารคือยารักษาโรค แรงบันดาลที่ทำให้สนใจแพทย์แผนไทย อยากสานฝันตัวเองที่อยากเป็นหมอ อยากจะดูแลคุณตา...

  กัญจิรา ส่งไพศาล พลิกภูมิปัญญาชาวบ้านสู่แบรนด์แฟชั่นยั่งยืน

  แนวคิดการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นอย่างยั่งยืนกำลังเป็นกระแสมาแรงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการผลิตที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ 100% อย่าง TAKTAI (ทักทาย) แบรนด์แฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะแบรนด์ที่รังสรรค์จากธรรมชาติ และถักทอด้วยความใส่ใจ มาพร้อมความเรียบง่าย มีเอกลักษณ์ แสดงถึงตัวตนของความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทย ผ่านฝีมือของ ซิ่วซิ่ว-กัญจิรา ส่งไพศาล CEO และผู้ก่อตั้งแบรนด์ TAKTAI จากการค้นหาตัวตนสู่ธุรกิจยั่งยืน หลังจากเรียนจบด้านไอทีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบโปรแกรม (Automate QA...

  ปัญญา โตกทอง ปราชญ์ ป.4 สู่เวที UN

  ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ อันประกอบด้วยพื้นที่น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แต่ด้วยระบบนิเวศ 3 น้ำจึงเกิดปัญหาน้ำเค็มหนุนทำให้มีการสร้างประตูกั้นเพื่อป้องกัน ถึงอย่างนั้นกลับกลายเป็นการแบ่งฝั่งพื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็มออกจากกัน ซึ่งการเปิดหรือปิดประตูส่งผลกระทบต่อผู้คน สรรพสัตว์ และพืชพรรณ ทั้งยังสร้างความขัดแย้งของทั้งสองฟากฝั่ง สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในสายตาและชีวิตของ คุณปัญญา โตกทอง มากว่า 20 ปี นำมาซึ่งการหาหนทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยเริ่มเรียนรู้และถอดบทเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และชักชวนชาวบ้านในพื้นที่หาวิธีบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ด้วยโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นกว่า...

  อาหารคือยารักษาโรค แนวทางชีวิตของ หมอนัท รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม

  คนไทยป่วยด้วยโรค NCDs มากถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 340,000...

  กัญจิรา ส่งไพศาล พลิกภูมิปัญญาชาวบ้านสู่แบรนด์แฟชั่นยั่งยืน

  แนวคิดการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นอย่างยั่งยืนกำลังเป็นกระแสมาแรงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการผลิตที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ 100% อย่าง TAKTAI (ทักทาย) แบรนด์แฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

  ภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ เราอยากให้คุณ GET!

  ศึกเดลิเวอรีในบ้านเรากำลังร้อนระอุ ผู้เล่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ใช้งานมากขึ้นด้วย ชวนคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของ GET แอปพลิเคชันส่งอาหารน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในตลาดเพียงปีเดียว...

  คุยเรื่องเกษตรอินทรีย์กับเจ้าของคลีนฟาร์ม อารีดา ไวยะวงษ์

  รายงานจากสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ชี้ว่า ไทยมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 570,409 ไร่ อยู่ลำดับ 7 ของเอเชีย...

  อาหารคือยารักษาโรค แนวทางชีวิตของ หมอนัท รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม

  คนไทยป่วยด้วยโรค NCDs มากถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 340,000 ราย/ปี หรือชั่วโมงละ 37 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหาร ชวนคุยกับ หมอนัท-แพทย์แผนไทยเภสัชกรรมไทย แพทย์ แผนไทยเวชกรรมไทย รินทร์ธนัน จิตต์จงธรรม ผู้ดำเนินชีวิตด้วยแนวทาง อาหารคือยารักษาโรค แรงบันดาลที่ทำให้สนใจแพทย์แผนไทย อยากสานฝันตัวเองที่อยากเป็นหมอ อยากจะดูแลคุณตา...

  กัญจิรา ส่งไพศาล พลิกภูมิปัญญาชาวบ้านสู่แบรนด์แฟชั่นยั่งยืน

  แนวคิดการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นอย่างยั่งยืนกำลังเป็นกระแสมาแรงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการผลิตที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ 100% อย่าง TAKTAI (ทักทาย) แบรนด์แฟชั่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะแบรนด์ที่รังสรรค์จากธรรมชาติ และถักทอด้วยความใส่ใจ มาพร้อมความเรียบง่าย มีเอกลักษณ์ แสดงถึงตัวตนของความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทย ผ่านฝีมือของ ซิ่วซิ่ว-กัญจิรา ส่งไพศาล CEO และผู้ก่อตั้งแบรนด์ TAKTAI จากการค้นหาตัวตนสู่ธุรกิจยั่งยืน หลังจากเรียนจบด้านไอทีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบโปรแกรม (Automate QA...

  ปัญญา โตกทอง ปราชญ์ ป.4 สู่เวที UN

  ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ อันประกอบด้วยพื้นที่น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แต่ด้วยระบบนิเวศ 3 น้ำจึงเกิดปัญหาน้ำเค็มหนุนทำให้มีการสร้างประตูกั้นเพื่อป้องกัน ถึงอย่างนั้นกลับกลายเป็นการแบ่งฝั่งพื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็มออกจากกัน ซึ่งการเปิดหรือปิดประตูส่งผลกระทบต่อผู้คน สรรพสัตว์ และพืชพรรณ ทั้งยังสร้างความขัดแย้งของทั้งสองฟากฝั่ง สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในสายตาและชีวิตของ คุณปัญญา โตกทอง มากว่า 20 ปี นำมาซึ่งการหาหนทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยเริ่มเรียนรู้และถอดบทเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และชักชวนชาวบ้านในพื้นที่หาวิธีบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ด้วยโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นกว่า...

  ภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ เราอยากให้คุณ GET!

  ศึกเดลิเวอรีในบ้านเรากำลังร้อนระอุ ผู้เล่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ใช้งานมากขึ้นด้วย ชวนคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของ GET แอปพลิเคชันส่งอาหารน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในตลาดเพียงปีเดียว แต่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม กับ คุณภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET หัวเรือใหญ่ที่นำพา GET ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จของ GET ใน 1 ปีที่ผ่านมา GET ถือเป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุด เราก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดได้ในระยะเวลาไม่ถึงปี...

  รับข่าวสารอัพเดตจาก BLT Bangkok

  ทุกความเคลื่อนไหวของเมือง & ทุกไลฟ์สไตล์มีเรื่องเล่า