Monday, January 20, 2020
 • HOME
More

  ปัญญา โตกทองปราชญ์ ป.4 สู่เวที UN

  ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ อันประกอบด้วยพื้นที่น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แต่ด้วยระบบนิเวศ 3 น้ำจึงเกิดปัญหาน้ำเค็มหนุนทำให้มีการสร้างประตูกั้นเพื่อป้องกัน ถึงอย่างนั้นกลับกลายเป็นการแบ่งฝั่งพื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็มออกจากกัน ซึ่งการเปิดหรือปิดประตูส่งผลกระทบต่อผู้คน สรรพสัตว์ และพืชพรรณ ทั้งยังสร้างความขัดแย้งของทั้งสองฟากฝั่ง สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในสายตาและชีวิตของ คุณปัญญา โตกทอง มากว่า 20 ปี นำมาซึ่งการหาหนทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยเริ่มเรียนรู้และถอดบทเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และชักชวนชาวบ้านในพื้นที่หาวิธีบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ด้วยโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นกว่า...

  ปัญญา โตกทองปราชญ์ ป.4 สู่เวที UN

  ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ อันประกอบด้วยพื้นที่น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แต่ด้วยระบบนิเวศ 3 น้ำจึงเกิดปัญหาน้ำเค็มหนุนทำให้มีการสร้างประตูกั้นเพื่อป้องกัน ถึงอย่างนั้นกลับกลายเป็นการแบ่งฝั่งพื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็มออกจากกัน ซึ่งการเปิดหรือปิดประตูส่งผลกระทบต่อผู้คน สรรพสัตว์ และพืชพรรณ ทั้งยังสร้างความขัดแย้งของทั้งสองฟากฝั่ง สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในสายตาและชีวิตของ คุณปัญญา โตกทอง มากว่า 20 ปี นำมาซึ่งการหาหนทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยเริ่มเรียนรู้และถอดบทเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และชักชวนชาวบ้านในพื้นที่หาวิธีบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ด้วยโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นกว่า...

  ภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ เราอยากให้คุณ GET!

  ศึกเดลิเวอรีในบ้านเรากำลังร้อนระอุ ผู้เล่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ใช้งานมากขึ้นด้วย ชวนคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของ GET แอปพลิเคชันส่งอาหารน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในตลาดเพียงปีเดียว แต่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม กับ คุณภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET หัวเรือใหญ่ที่นำพา GET ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จของ GET ใน 1 ปีที่ผ่านมา GET ถือเป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุด เราก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดได้ในระยะเวลาไม่ถึงปี...

  คุยเรื่องเกษตรอินทรีย์กับเจ้าของคลีนฟาร์ม อารีดา ไวยะวงษ์

  รายงานจากสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ชี้ว่า ไทยมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 570,409 ไร่ อยู่ลำดับ 7 ของเอเชีย สร้างมูลค่าจากการส่งออก 1,817 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตามยังพบว่าเกษตรกรไทยยังวนเวียนอยู่กับการใช้สารเคมี และพบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เราจึงมาชวนคุยกับ คุณอารีดา ไวยะวงษ์ เจ้าของคลีนฟาร์ม จ.สระบุรี ผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนในครอบครัวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ และเผยแพร่ความรู้สู้ผู้ที่ต้องการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง จากปัญหาสุขภาพสู่การปลูกผักกินเอง เราเริ่มหันมาปลูกผักกินเอง เพราะเมื่อ 15 ปีก่อนคุณแม่ป่วยหนักมาก ซึ่งเกิดจากสาเหตุว่าทานผักผลไม้สดมากเกินไป เนื่องจากทานคลีนเพื่อสุขภาพ...

  ปัญญา โตกทองปราชญ์ ป.4 สู่เวที UN

  ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ อันประกอบด้วยพื้นที่น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แต่ด้วยระบบนิเวศ...

  ภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ เราอยากให้คุณ GET!

  ศึกเดลิเวอรีในบ้านเรากำลังร้อนระอุ ผู้เล่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ใช้งานมากขึ้นด้วย ชวนคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของ GET แอปพลิเคชันส่งอาหารน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในตลาดเพียงปีเดียว...

  คุยเรื่องเกษตรอินทรีย์กับเจ้าของคลีนฟาร์ม อารีดา ไวยะวงษ์

  รายงานจากสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ชี้ว่า ไทยมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 570,409 ไร่ อยู่ลำดับ 7 ของเอเชีย...

  ดวงใจ นันทวงศ์ นักบูรณะอาคารเก่าแห่งเมืองสงขลา

  ในเขตเมืองเก่าสงขลามีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ทรงคุณค่าอยู่เป็นหลายหลัง หากแต่ด้วยกาลเวลาและการพัฒนาต่างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มรดกทางสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไป แต่ ณ เวลานี้ได้มีสถาปนิกที่ได้ริเริ่มสร้างบริษัทรับซ่อมแซมอาคารเก่าโดยเฉพาะขึ้น ซึ่งมาจากงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยด้านการประกอบการสังคม...

  ปัญญา โตกทองปราชญ์ ป.4 สู่เวที UN

  ชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ อันประกอบด้วยพื้นที่น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แต่ด้วยระบบนิเวศ 3 น้ำจึงเกิดปัญหาน้ำเค็มหนุนทำให้มีการสร้างประตูกั้นเพื่อป้องกัน ถึงอย่างนั้นกลับกลายเป็นการแบ่งฝั่งพื้นที่น้ำจืดและน้ำเค็มออกจากกัน ซึ่งการเปิดหรือปิดประตูส่งผลกระทบต่อผู้คน สรรพสัตว์ และพืชพรรณ ทั้งยังสร้างความขัดแย้งของทั้งสองฟากฝั่ง สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในสายตาและชีวิตของ คุณปัญญา โตกทอง มากว่า 20 ปี นำมาซึ่งการหาหนทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยเริ่มเรียนรู้และถอดบทเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และชักชวนชาวบ้านในพื้นที่หาวิธีบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ด้วยโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นกว่า...

  ภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ เราอยากให้คุณ GET!

  ศึกเดลิเวอรีในบ้านเรากำลังร้อนระอุ ผู้เล่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ใช้งานมากขึ้นด้วย ชวนคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จของ GET แอปพลิเคชันส่งอาหารน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในตลาดเพียงปีเดียว แต่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม กับ คุณภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET หัวเรือใหญ่ที่นำพา GET ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จของ GET ใน 1 ปีที่ผ่านมา GET ถือเป็นแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุด เราก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดได้ในระยะเวลาไม่ถึงปี...

  คุยเรื่องเกษตรอินทรีย์กับเจ้าของคลีนฟาร์ม อารีดา ไวยะวงษ์

  รายงานจากสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ชี้ว่า ไทยมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 570,409 ไร่ อยู่ลำดับ 7 ของเอเชีย สร้างมูลค่าจากการส่งออก 1,817 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตามยังพบว่าเกษตรกรไทยยังวนเวียนอยู่กับการใช้สารเคมี และพบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เราจึงมาชวนคุยกับ คุณอารีดา ไวยะวงษ์ เจ้าของคลีนฟาร์ม จ.สระบุรี ผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนในครอบครัวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ และเผยแพร่ความรู้สู้ผู้ที่ต้องการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง จากปัญหาสุขภาพสู่การปลูกผักกินเอง เราเริ่มหันมาปลูกผักกินเอง เพราะเมื่อ 15 ปีก่อนคุณแม่ป่วยหนักมาก ซึ่งเกิดจากสาเหตุว่าทานผักผลไม้สดมากเกินไป เนื่องจากทานคลีนเพื่อสุขภาพ...

  ดวงใจ นันทวงศ์ นักบูรณะอาคารเก่าแห่งเมืองสงขลา

  ในเขตเมืองเก่าสงขลามีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ทรงคุณค่าอยู่เป็นหลายหลัง หากแต่ด้วยกาลเวลาและการพัฒนาต่างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มรดกทางสถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไป แต่ ณ เวลานี้ได้มีสถาปนิกที่ได้ริเริ่มสร้างบริษัทรับซ่อมแซมอาคารเก่าโดยเฉพาะขึ้น ซึ่งมาจากงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยด้านการประกอบการสังคม สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างพลังท้องถิ่น ด้านคุณค่า มูลค่า และการสืบสานมรดกวัฒนธรรม “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็งสู่การเป็นมรดกเราและมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนโดย สกสว. BLT มีโอกาสล่องใต้ไปสัมภาษณ์พิเศษ คุณดวงใจ นันทวงศ์ แห่งบริษัท สงขลา เฮอริเทจ...

  รับข่าวสารอัพเดตจาก BLT Bangkok

  ทุกความเคลื่อนไหวของเมือง & ทุกไลฟ์สไตล์มีเรื่องเล่า