Sunday, January 24, 2021
More

  คนไทยร้อยละ 26.17 เปย์เงินกับการเที่ยวตลอดปี 1-2 หมื่นบาท พบปีใหม่นี้เดินทางระวังขึ้น

  ส่งท้ายปีด้วยบทสรุปแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวสิ้นปีนี้ จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อม และเดินทางกลับบ้าน หรือไปเที่ยวกันอย่างปลอดภัย

  โพลเผยประชาชนถึง 38.26% ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆ ที่ได้รับผลประโยชน์การเงินจากรัฐ

  “นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชนในเรื่อง “รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจายอยู่ทุกภูมิภาค จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง

  สถิติเผยคนไทยสนใจเทศกาล Black Friday มากถึงร้อยละ 49 พบปีนี้วางแผนใช้จ่ายมากขึ้น

  รายงานผลสำรวจของ Picodi พบว่า Black Friday ค่อนข้างได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างสูง ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลน่าสนใจต่าง ๆ ทั้งจำนวนเงินที่ใช้จ่าย สินค้าที่ซื้อ ฯลฯ ดังนี้

  โพลเผยการชุมนุมยังน่าห่วง พบร้อยละ 22.63 กังวลจะเกิดความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกัน

  “นิด้าโพล” เผยการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อเรื่อง “การชุมนุมทางการเมือง จะจบอย่างไร” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 จากประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง

  9 เทรนด์การท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มัล พบนทท.ไทยร้อยละ 84 อยากให้การเดินทางช่วยชุมชนได้

  อ่านการปรับตัวรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งใหญ่หลังโควิด-19 ของการภาคการท่องเที่ยวไทย โดย Booking .com ที่ทำการสำรวจข้อมูลผู้เดินทางมากกว่า 20,000 คน ใน 28 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย)

  โพลเผยร้อยละ 40.21 ไม่เห็นด้วยที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หวั่นโควิด-19 ระบาดรอบ 2

  นิด้าโพล เผยการสำรวจความคิดเห็นประชาชนกับการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ในเรื่อง “8 ตุลาคมนี้ ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว”

  เผยกรณี “ครู” ใช้ความรุนแรงกับนักเรียน พบคนไทย 86.77% ระบุไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่อง “ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก” ในสายตาประชาชนจากความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,896...

  ผลสำรวจพบคนไทยเสิร์ช “อาหารบุฟเฟ่ต์” มากขึ้น 232% หลังหมดล็อกดาวน์

  รายงานวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไทย หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จากข้อมูล Google Trends (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 63) ซึ่งเป็นการค้นหาคำต่าง ๆ ผ่าน Google Search ที่จัดทำโดย EIC

  คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 34.3 มีแนวโน้มหันมาเที่ยวในประเทศบ่อยขึ้นที่สุด จากทุกพื้นที่ของไทย

  รายงาน “พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยยุค COVID-19” ที่ทำการสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 6,150 คน (เม.ย....

  คนไทยร้อยละ 61.27 เห็นควรยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

  นิด้าโพล เผยความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “จะมี ส.ว. ต่อไป ดีไหม?” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่...