Monday, August 2, 2021
More

  นักท่องเที่ยวไทย 70% เตรียมวางแผนซื้อประกันเดินทางในการท่องเที่ยว

  ผลสำรวจอนาคตการท่องเที่ยว (Future of Traval) ระหว่างวันที่ 5-26 มิ.ย. 63 เกี่ยวกับทัศนคติของนักท่องเที่ยว 11,000 คน (ผู้ทำแบบสำรวจ 1,000 คน ต่อประเทศ) ในยุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย เบลเยียม สเปน อิตาลี โปแลนด์ และสหราชอาณาจักร) เอเชีย (จีนและไทย) และสหรัฐอเมริกา

  โดยเป็นการสำรวจออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย Ipsos ตามข้อกำหนดของ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ซึ่งการสำรวจดังกล่าวเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากการสำรวจครั้งที่ 20 ของ Ipsos เพื่อเตรียมพร้อมทำสวนสำรวจขณะเริ่มมาตรการล็อกดาวน์


  ไทยติด 3 ประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวอยากมาปี 63

  โดยจากการสำรวจเพื่อศึกษาผลกระทบ Covid-19 ต่อการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว และนักเดินทาง เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนในธุรกิจการท่องเที่ยว เตรียมรับมือกับโลกหลังโควิด-19

  ในส่วนการสำรวจทัศนคตินักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูหนาว แสดงชัดเจนว่าโควิด-19 ไม่สามารถหยุดยั้งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในระยะสั้นเท่านั้น และในปีนี้พบว่านทท. อยากท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้บ้านก่อน ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจที่ออกมาดังนี้

  – ปี 2563 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 81 วางแผนไปอิตาลี ร้อยละ 89 ไปฝรั่งเศส ร้อยละ 87 และไปไทยร้อยละ 85

  – นักท่องเที่ยวทั่วโลกวางแผนใช้จ่ายท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 1,506 ยูโร (นักท่องเที่ยวไทยจะใช้จ่าย 733 ยูโร) ต่อคน สำหรับทริปผ่อนคลายหลังมาตรการล็อกดาวน์ร้อยละ 36 ระบุว่าจะใช้เวลาพักผ่อนประมาณ 1 อาทิตย์ ที่ชายทะเล

  นักท่องเที่ยวร้อยละ 36 ยังคงกังวลเรื่องการแพร่ระบาดขณะเดินทาง

  โควิด-19 ยังคงเป็นความกังวลหลักของนักท่องเที่ยว โดย 3 ความกังวลหลักของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโรคระบาดจะแบ่งเป็น
  -ร้อยละ 36 กังวลเรื่องเกิดการแพร่ระบาดขณะเดินทาง
  – ร้อยละ 28 กังวลไม่สามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ตามที่วางแผนไว้
  – ร้อยละ 27 กังวลว่าจะต้องถูกกักกันโรคในต่างประเทศ

  นักท่องเที่ยวร้อยละ 75 ระบุว่าจะใช้รถยนต์ในการเดินทางช่วงฤดูร้อน

  การเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสำรวจพบดังนี้
  – ร้อยละ 75 ระบุว่าจะขับรถยนต์ (รถเช่าหรือรถส่วนตัว) ไปเที่ยวหลังการล็อกดาวน์ในฤดูร้อน ส่วนร้อยละ 58 ระบุว่าจะขับรถยนต์ไปเที่ยวฤดูใบไม้ร่วง และร้อยละ 56 จะใช้รถยนต์เดินทางในฤดูหนาว

  – ขณะที่ร้อยละ 20 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะเดินทางโดยเครื่องบินในฤดูร้อน และเพิ่มร้อยละ 13 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 37 ในฤดูหนาว และเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในปี 2564

  – และมีร้อยละ 14 ของนักเดินทางทั่วโลกจะเดินทางโดยรถไฟในฤดูร้อน และมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในฤดูใบไม้ร่วง โดยอยู่ที่ร้อยละ 16 และฤดูหนาวร้อยละ 17 และมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพียง 3% ที่จะเดินทางโดยรถไฟในปี 2564

  นักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 70 เตรียมวางแผนซื้อประกันเดินทาง

  สุดท้ายที่การป้องกันการเดินพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจทำประกันการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยหากนับเฉพาะในประเทศไทยพบว่า

  – ร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวไทยวางแผนซื้อประกันเดินทางในอนาคต ขณะที่ร้อยละ 44 นั้นทำประกันเดินทางมาก่อนแล้ว

  ขณะที่ภาพรวมทั่วโลกพบว่านักเดินทางกว่า 48% จะทำประกันเดินทาง ส่วนร้อยละ 54 จะซื้อประกันเดินทางในทริปถัดไป โดยความต้องการคุ้มครองที่นักท่องเที่ยวต้องการจากประกันจะแบ่งเป็น

  – ร้อยละ 66% ต้องการความคุ้มครองในการส่งตัวกลับ เมื่อมีการปิดพรมแดน หรือการล็อกดาวน์ในประเทศสถานที่ปลายทาง

  – ร้อยละ 63 ต้องการได้รับความคุ้มครองเมื่อการเดินทางต้องยืดเยื้อกว่าเดิม

  – ร้อยละ 62 ต้องการได้รับความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยหลังกลับจากทริปท่องเที่ยว 14 วัน