Thursday, June 23, 2022
More

  ภาษาอังกฤษชาวไทยรั้งท้ายโลก อันดับ 74 จาก 100 ประเทศที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นหลัก

  เผยผลการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก 100 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจำปี 2562 พบว่าไทยติดอันดับ 74 จาก 100 ประเทศ คะแนนร่วง 3 ปีซ้อน ส่วนเนเธอร์แลนด์ครองแชมป์

  สำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือ Education First (EF) เผยอันดับประเทศที่ไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจาก 100 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2562 ระบุว่า เนเธอร์แลนด์ ครองอันดับ 1 มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก (Very High) 70.27 คะแนน จาก 100 คะแนน ส่วนไทยอยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low) อันดับ 74 ได้คะแนนเพียง 47.62 น้อยจากปี 2561 ซึ่งได้ 48.54 คะแนน และน้อยกว่าปี 2560 ซึ่งได้ 49.7 คะแนน


  โดยการจัดอันดับแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ ต่ำมาก สำหรับ 10 ประเทศแรกที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก ได้แก่
  อันดับ 1 เนเธอร์แลนด์
  อันดับ 2 สวีเดน
  อันดับ 3 นอร์เวย์
  อันดับ 4 เดนมาร์ก
  อันดับ 5 สิงคโปร์
  อันดับ 6 แอฟริกาใต้
  อันดับ 7 ฟินแลนด์
  อันดับ 8 ออสเตรีย
  อันดับ 9 ลักเซมเบิร์ก
  อันดับ 10 เยอรมนี

  ส่วนประเทศที่อยู่ในกลุ่มทักษะภาษาอังกฤษระดับต่ำมาก (Very Low) เช่นเดียวกับไทย เช่น เวเนซุเอลา จอร์แดน โมร็อกโก ศรีลังกา อียิปต์ เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น

  สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ พบว่า ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย อยู่ในระดับสูง (High) ส่วนเวียดนามและอินโดนีเซีย อยู่ในระดับต่ำ (Low)

  ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พบว่า ผลการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยทั่วประเทศชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ต่ำกว่าวิชาอื่นๆ ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยได้คะแนน 20–35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ผลการสอบโทเฟล หรือ TOEFL ของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 78 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 82 คะแนน

  ที่มา https://www.ef.com/wwen/epi/