Saturday, July 20, 2024
More

  รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutral)

  รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ภูมิใจประกาศความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญ ก้าวขึ้นเป็นองค์กรธุรกิจผสมผสาน ปลอดคาร์บอนแห่งแรกและแห่งเดียวในภูเก็ต ด้วยความตระหนักและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลระดับองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

  ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้สะท้อนความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนอันแน่วแน่ของ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ทั้งยังสอดคล้องกับเป้าประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งตอกย้ำเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2568


  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ได้รับการรับรองฟุตพรินต์ขององค์กร Carbon Footprint for Organization (CFO)  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย หรือ อบก. ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศเพื่อต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อน และเมื่อธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ผ่านการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับองค์กร (Carbon Neutral) โดยได้ชดเชยคาร์บอนเครดิตจำนวน 640 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทำให้หมุดหมายแห่งนี้ก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจผสมผสานปลอดคาร์บอนแห่งแรกและแห่งเดียวในภูเก็ตอีกด้วย

  รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ยังคงเดินหน้าในฐานะผู้นำการบริหารงานองค์กรธุรกิจผสมผสาน (Mixed-use Development) ที่มีความยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาโครงการที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งของบริษัทก็คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารจอดเรือที่ติดตั้งตั้งแต่ปี 2559 โดยกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานได้มากถึง 40% ต่อวัน และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ อย่าง Letter of Recognition หรือ LOR ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือเรียกโดยย่อว่าโครงการ LESS ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย หรือ อบก. นอกจากนี้ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า และพันธมิตรทางเรือต่าง ๆ จับมือร่วมกันในการลดการใช้ขวดพลาสติกในกิจกรรมการเดินเรือทุกประเภท ตั้งเป้าหากสำเร็จจะสามารถช่วยลดขวดพลาสติกไปได้ราว ๆ กว่า 4 ล้านขวดต่อปี

  นาย กูลู ลัลวานี ประธานของรอยัล ภูเก็ต มารีน่า กล่าวว่า “การได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรธุรกิจผสมผสาน (Mixed-use Development) ที่เป็นกลางทางคาร์บอนแห่งแรกและแห่งเดียวในภูเก็ต ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสถานะเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างเต็มที่ของเราต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำนั้นเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจปลอดคาร์บอน เราได้นำแนวทางที่มีความครอบคลุมมาใช้ รวมถึงบริหารการใช้ทรัพยากรแสงอาทิตย์ น้ำ และอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์การจัดการของเสียอีกด้วย”

  ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมนี้ไม่เพียงแต่จะตอกย้ำสถานะของ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ในฐานะท่าจอดเรือหรูชั้นนำของภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังทำให้หมุดหมายแห่งนี้กลายเป็นแกนนำในการผลักดันด้านความยั่งยืนทางทะเลในระดับเอเชียและทั่วโลกอีกด้วย