Saturday, July 20, 2024
More

    ไนท์ แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เปิดตัวแผนกความยั่งยืนธุรกิจ (ESG)

    บริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Good Governance) โดยบริษัทได้ชูกรอบความยั่งยืนกว่า 10 ด้าน เพื่อจุดประสงค์ความยั่งยืนครอบคลุมเครือข่ายไนท์แฟรงค์ทั่วโลก ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมายเป็น NET ZERO ภายในปี 2030 2) การพัฒนาพื้นที่สำนักงานให้มีความยั่งยืนและน่าอยู่ 3) การพัฒนาความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการทำงาน 4) การเพิ่มขีดความสามารถพนักงานอย่างเป็นระบบ 5) การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของบริษัท 6) การเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน 7) การลดการใช้กระดาษและทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ 8) การเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 9) การรักษาธรรมาภิบาลที่ดีภายในสถานที่ทำงานและมีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด 10) การเพิ่มความเท่าเทียมของพนักงานผ่านทางระบบต่างๆ

    นายณัฏฐา คหาปนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสามารถในการพัฒนาความยั่งยืน จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความสำเร็จของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทได้พบว่า ในปี 2566 ผู้เช่าสำนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีความต้องการ “demand” กับการเช่าสำนักงานในอาคารที่มีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของอาคารสามารถคืนทุนได้เร็วมากขึ้นคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


    นายณัฏฐา คหาปนะ กล่าวเสริมว่า ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยไปสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น เรายังเปิดแผนกความยั่งยืนธุรกิจ (ESG) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของคู่ค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามโมเดลจากสาขาไนท์แฟรงค์ทั่วโลก ที่ดำเนินการไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในประเทศอังกฤษ สหภาพยุโรป และ ประเทศออสเตรเลีย โดยจุดประสงค์ของแผนก ESG จะมาช่วยคู่ค้าในด้านต่างๆดังนี้ 1) การเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 2) การเป็นที่ปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ของคู่ค้า 3) การเป็นที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐานอาคารต่างๆเช่น LEED WELL FITWEL และการรับรองมาตรฐานอาคารอื่นๆ 4) การเป็นที่ปรึกษาด้านการรายงานความยั่งยืนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานไทย และ นานาชาติ  โดยมอบหมายงานนี้ให้นาย วีรวิทย์ กาญจนเทียมเท่า เข้ามาพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของบริษัทและให้บริการบริษัทคู่ค้าด้านความยั่งยืนโดยมีการใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมาใช้ รวมถึงเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นที่จริงใจในการพัฒนาด้านศักยภาพของพนักงานและการส่งเสริมความสามารถจากภายในองค์กรเช่นเดียวกัน

    นอกจากนี้บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ยังร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาโครงการ Web-Based Application  เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและมุ่งหวังในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามหลักวิชาการ ส่งเสริมความสามารถในการจัดการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Net Zero ภายในปี 2030 โครงการนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ในการที่จะรับรู้และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นในการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกผ่านการทำงานในทุกขั้นตอนของบริษัท นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ พื้นที่อาคารและบริษัทที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยต่อไป