Tuesday, May 28, 2024
More

  เตรียมตัวก่อนสมัครบัตรเครดิต สิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง

  การใช้บัตรเครดิตใช้จ่ายซื้อของแทนเงินสดในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมไปแล้ว เนื่องจากบัตรเครดิตตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของคนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า ไปจนถึงเด็กจบใหม่ หรือ First Jobber เนื่องจากมีความคล่องตัวในการใช้จ่าย ปลอดภัย และนอกจากนี้ยังมีโปรโมชันบัตรเครดิตที่มีไว้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเท่านั้น ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทำให้หลายคนหันมาใช้บัตรเครดิตกันมากขึ้น ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าก่อนเตรียมตัวสมัครบัตรเครดิต ต้องมีอะไรที่ควรรู้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสสมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน

  รู้จัก บัตรเครดิต

  บัตรเครดิต คือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยสถาบันการเงิน เพื่อเอาไว้ใช้รูดชำระแทนเงินสด ซึ่งสถาบันการเงินจะเป็นผู้กำหนดวงเงินในบัตรเครดิตของผู้สมัคร เมื่อถึงเวลาจ่ายบัตรเครดิตจะต้องมีการชำระคืนเมื่อถึงวันสรุปยอด ถ้าหากมีการชำระไม่ตรงเวลา หรือมีการผ่อนชำระขั้นต่ำอาจทำให้เกิดดอกเบี้ยตามมาได้


  แต่บัตรเครดิตจะมีช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยฯ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวก็จะมีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตเกิดขึ้น ซึ่งระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินกำหนด (โดยประมาณ 45 วัน) ในช่วงปลอดดอกเบี้ยนี้เราจึงสามารถวางแผนบริหารเงินได้

  นอกจากนี้บัตรเครดิตยังมีหลากหลายประเภทที่ออกมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง เดินทาง และมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต

  เตรียมความพร้อม ก่อนสมัครบัตรเครดิต

  การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นการเช็กดูคุณสมบัติของตนเอง หรือเงื่อนไขการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ของสถาบันการเงินเป็นสิ่งที่เราควรให้ความใส่ใจ เพราะถ้าหากยื่นเอกสารทุกอย่างครบ โอกาสอนุมัติบัตรเครดิตก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

  เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิต

  ก่อนจะสมัครบัตรเครดิต ผู้สมัครจะต้องทำการศึกษาเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินให้ถี่ถ้วน เพราะเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตของสถาบันการเงินก็จะแตกต่างกันไป สำหรับการสมัครบัตรเครดิต KTC มีเงื่อนไขและคุณสมบัติที่กำหนดดังนี้

  1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป (สำหรับสมัครบัตรระดับ Platinum)
  3. รายได้รวมขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป (สำหรับสมัครบัตรระดับ Signature/Word Rewards/Ultimate/Diamond)
  4. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป
  5. ต้องมีระยะเวลาการทำงานที่อยู่ในเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด

  เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครบัตรเครดิต

  จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ ผู้ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะมีเอกสารบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ดังนี้

  1. ผู้ประกอบอาชีพประจำที่มีรายได้ประจำ

  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประจำ หรือกลุ่มผู้มีเงินเดือนประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารที่แสดงรายได้ ได้แก่ สลิปเงินเดือน เอกสารรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษา ณ ที่จ่าย ทวิ 50
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี

  2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่ประจำ หรือไม่มีสลิปเงินเดือน

  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่ได้รับสลิปเงินเดือน เช่น พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของกิจการ พนักงานบางกลุ่มที่ไม่ได้รับสลิปเงินเดือน จำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาที่เป็นบัญชีธนาคารรับเงินย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

  ข้อดีของการใช้บัตรเครดิต

  ข้อดีของการใช้บัตรเครดิต

  • มีความปลอดภัยในการใช้จ่าย ไม่ต้องพกเงินก้อน

  ในยุคที่เป็นสังคมไร้เงินสด การมีบัตรเครดิตช่วยให้เราไม่ต้องพกเงินก้อน เพียงแค่แตะบัตรเครดิตใบเดียวก็สามารถชำระสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งหากมีการผูกบัตรเครดิตเข้ากับแอปฯ ช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถใช้จ่ายได้ง่าย

  นอกจากนี้การพกบัตรเครดิตยังมีความปลอดภัยในการใช้จ่ายอีกด้วย เพราะสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละสถาบันการเงินได้ สำหรับบัตรเครดิต KTC ถ้าหากพบว่ามีรายจ่ายที่ผิดปกติ สามารถอายัดบัตรชั่วคราวได้ด้วยตนเองผ่านแอปฯ KTC Mobile หรือโทรแจ้ง KTC PHONE 02-123-5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • สามารถผ่อนชำระได้

  เมื่อเราต้องการซื้อของที่มีราคาสูงสักชิ้นแต่ไม่อยากจ่ายเงินเป็นก้อน บัตรเครดิตสามารถช่วยผ่อนชำระสินค้าได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระเริ่มต้น 3, 6 และ 10 เดือน และยังสามารถผ่อนชำระ 0% ได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นกำหนด

  • สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตได้

  บัตรเครดิตมักจะมีสิทธิประโยชน์ หรือโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับผู้ถือบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็น เครดิตเงินคืน โปรโมชั่นผ่อน 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ สะสมไมล์สายการบิน เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเรารู้จักใช้บัตรเครดิต ก็จะช่วยให้เราได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้กลับคืนมา

  • สามารถใช้เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของตนเอง

  การใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินจากการซื้อสินค้าและบริการ หรือการชำระหนี้บัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินจะมีการบันทึกเอาไว้ หากเรามีประวัติการชำระหนี้บัตรเครดิตที่ดี ก็จะช่วยสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตอีกด้วย

  เคล็ดลับการเลือกบัตรเครดิต

  1. เลือกบัตรเครดิตให้ตรงกับไลฟ์สไตล์

  ก่อนจะสมัครบัตรเครดิต แน่นอนว่าเราจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนว่า เหมาะกับบัตรเครดิตประเภทไหน หรือต้องการบัตรเครดิตแบบไหนเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเอง เช่น สายกิน สายท่องเที่ยว จองโรงแรม หรือจะเน้นช้อปปิ้ง จับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ยิ่งเราสมัครบัตรเครดิตตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเองเท่าไร ก็จะช่วยให้เราได้รับสิทธิประโยชน์กลับคืนมาเท่านั้น

  2. ดูค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี

  ค่าธรรมเนียมรายปี หรือค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งถ้าหากเรามีการใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของบัตรเครดิต อาจทำให้เราต้องเสียค่าธรรมเนียมเหล่านั้นในแต่ละปีได้ ดังนั้นก่อนการเลือกบัตรเครดิต จึงควรดูเงื่อนไขบัตรเครดิตแต่ละใบให้ละเอียดถี่ถ้วน

  แนะนำบัตรเครดิต KTC ที่น่าสนใจ ปี 2023

  1. บัตรเครดิต KTC AGODA PLATINUM MASTERCARD

  บัตรเครดิต KTC AGODA PLATINUM MASTERCARD ไม่ว่าจะเที่ยวหรือจองที่พักที่ไหน ก็รับคะแนนกลับคืนมาง่าย ๆ เมื่อจองผ่าน Agoda ก็รับไปเลยคะแนน KTC FOREVER 250 คะแนน แถมยังได้อัปเกรดเป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum ทันที นอกจากนี้ยังสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER 800 คะแนน เพื่อแลก AgodaCash 100 บาท และถ้าหากสมัครบัตรเครดิตวันนี้ รับเพิ่ม AgodaCash มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

  สมัครบัตรเครดิต KTC AGODA PLATINUM MASTERCARD

  2. บัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE

  บัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE บัตรที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางไปญี่ปุ่น เพราะทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะได้รับคะแนน KTC FOREVER x2 พร้อมรับสิทธิประโยชน์ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge 2 ครั้งต่อปีเมื่อต้องเดินทาง นอกจากนี้ยังไม่มีค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วย

  สมัครบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE

  คำแนะนำในการใช้บัตรเครดิต

  ถึงแม้ว่าบัตรเครดิตจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยทางการเงินที่มีประโยชน์ สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เราก็ต้องใช้อย่างมีวินัย รอบคอบ ซึ่งเรามีคำแนะนำในการเลือกใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

  1. มีวินัยในการใช้บัตรเครดิต

  การมีวินัยในการใช้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราควบคุมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจ่ายบิลตรงตามกำหนดและเต็มจำนวน หรือมีการกำหนดวงเงินก่อนใช้บัตรเครดิตเสมอ เป็นต้น

  2. ใช้สิทธิพิเศษบัตรเครดิตให้เป็นประโยชน์กลับคืนมา

  บัตรเครดิตแต่ละใบมัก หรือแต่ละสถาบันการเงินจะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมกับบัตรฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เช่น เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 25 บาท จะได้รับคะแนน KTC FOREVER 1 คะแนน ซึ่งสามารถเก็บสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนได้

  3. เลือกกดเงินสดจากบัตรเครดิตเมื่อจำเป็นจริง ๆ หรือฉุกเฉิน

  บัตรเครดิตสามารถกดเงินได้ แต่ควรใช้เมื่อตกอยู่ในสถานะการเงินฝืดเคือง หรือฉุกเฉิน เพราะอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรตรวจสอบเงื่อนไขของสถาบันการเงินให้ถี่ถ้วน

  คำถามที่พบบ่อย

  สำหรับผู้ที่ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเงินบัตรเครดิต หรือสิทธิประโยชน์ของการทำบัตรเครดิต KTC เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  พิจารณาวงเงินบัตรเครดิตอย่างไร?

  ตามปกติแล้วการให้วงเงินบัตรเครดิต ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาจากรายได้ต่อเดือนเป็นหลัก ดังนี้

  • เงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท ได้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า
  • เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท ได้วงเงินไม่เกิน 3 เท่า
  • เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป ได้วงเงินไม่เกิน 5 เท่า

  ทั้งนี้เป็นเกณฑ์การประเมินวงเงินเบื้องต้นเท่านั้น อาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แต่ละสถาบันการเงินกำหนดด้วย

  คะแนนบัตรเครดิต KTC FOREVER ใช้ทำอะไร

  คะแนนบัตรเครดิต KTC FOREVER เป็นคะแนนที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ซึ่งทุกการใช้จ่าย 25 บาท จะได้รับคะแนน KTC ROREVER 1 คะแนน โดยคุณสามารถนำคะแนนไปแลกเป็นส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น

  • สะสมไว้ ใช้เที่ยวได้

  ใช้แลกไมล์สายการบิน หรือคะแนนสะสมเครือโรงแรมชั้นนำ

  • สะสมไว้ ใช้แลกรับสินค้า

  สามารถใช้คะแนนแลกซื้อสินค้าหรือบริการได้

  • สะสมไว้ ใช้แทนเงินสด

  คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน = 100 คะแนน สามารถใช้ชำระสินค้าและบริการที่ร้านค้าร่วมรายการได้ หรือจะใช้แลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต KTC ก็ได้

  ข้อสรุป

  บัตรเครดิตเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเรื่องเงินที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในปัจจุบัน เพียงแค่แตะบัตรก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ยิ่งเรารู้จักใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด ก็จะยิ่งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กลับคืนมา บัตรเครดิต KTC มีหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกตรงตามไลฟ์สไตล์ สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุก ๆ วันราวกับเป็นเพื่อนที่รู้ใจของคุณ

  สมัครบัตรเครดิต KTC