Sunday, December 6, 2020
More

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ผู้หญิงครองทอปปิกเกี่ยวกับความสวย ความงามบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ไทยถึงร้อยละ 62

  เจาะลึกเทรนด์บิวตี้ คอมมูนิตี้ของคนไทย ผ่านรายงานวิจัยทางการตลาด และความเคลื่อนไหวบนโลกทวิตเตอร์ในประเทศไทย

  POPULAR

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ผู้หญิงครองทอปปิกเกี่ยวกับความสวย ความงามบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ไทยถึงร้อยละ 62

  เจาะลึกเทรนด์บิวตี้ คอมมูนิตี้ของคนไทย ผ่านรายงานวิจัยทางการตลาด และความเคลื่อนไหวบนโลกทวิตเตอร์ในประเทศไทย

  UNLOCK นิทรรศการภาพถ่ายที่จะชวนเรามาค้นหาแสงสว่างในตัวตน ของเอก-พิชัย แก้ววิชิต

  มองนิยามของการ “กักขัง” กับ UNLOCK นิทรรศการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มนุษย์เรา ถูกบังคับให้เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจำกัด จนไร้อิสรภาพ ซึ่งในบางครั้ง สิ่งที่กักขังเราไว้ อาจไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเอง

  TRAVELERS LIST

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ART & CULTURE

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ผู้หญิงครองทอปปิกเกี่ยวกับความสวย ความงามบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ไทยถึงร้อยละ 62

  เจาะลึกเทรนด์บิวตี้ คอมมูนิตี้ของคนไทย ผ่านรายงานวิจัยทางการตลาด และความเคลื่อนไหวบนโลกทวิตเตอร์ในประเทศไทย

  UNLOCK นิทรรศการภาพถ่ายที่จะชวนเรามาค้นหาแสงสว่างในตัวตน ของเอก-พิชัย แก้ววิชิต

  มองนิยามของการ “กักขัง” กับ UNLOCK นิทรรศการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มนุษย์เรา ถูกบังคับให้เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจำกัด จนไร้อิสรภาพ ซึ่งในบางครั้ง สิ่งที่กักขังเราไว้ อาจไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเอง

  EATERY

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ผู้หญิงครองทอปปิกเกี่ยวกับความสวย ความงามบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ไทยถึงร้อยละ 62

  เจาะลึกเทรนด์บิวตี้ คอมมูนิตี้ของคนไทย ผ่านรายงานวิจัยทางการตลาด และความเคลื่อนไหวบนโลกทวิตเตอร์ในประเทศไทย

  UNLOCK นิทรรศการภาพถ่ายที่จะชวนเรามาค้นหาแสงสว่างในตัวตน ของเอก-พิชัย แก้ววิชิต

  มองนิยามของการ “กักขัง” กับ UNLOCK นิทรรศการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มนุษย์เรา ถูกบังคับให้เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจำกัด จนไร้อิสรภาพ ซึ่งในบางครั้ง สิ่งที่กักขังเราไว้ อาจไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเอง

  URBAN LIVING

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ผู้หญิงครองทอปปิกเกี่ยวกับความสวย ความงามบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ไทยถึงร้อยละ 62

  เจาะลึกเทรนด์บิวตี้ คอมมูนิตี้ของคนไทย ผ่านรายงานวิจัยทางการตลาด และความเคลื่อนไหวบนโลกทวิตเตอร์ในประเทศไทย

  UNLOCK นิทรรศการภาพถ่ายที่จะชวนเรามาค้นหาแสงสว่างในตัวตน ของเอก-พิชัย แก้ววิชิต

  มองนิยามของการ “กักขัง” กับ UNLOCK นิทรรศการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มนุษย์เรา ถูกบังคับให้เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจำกัด จนไร้อิสรภาพ ซึ่งในบางครั้ง สิ่งที่กักขังเราไว้ อาจไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเอง

  WORK & WELLNESS

  คนไทย 88% พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังกังวลถึงประสิทธิภาพและราคาที่สูง

  Marketbuzzz เผยผลสำรวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันว่าคม 63 ในเรื่อง “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้”

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มากสุดในประเทศไทย 1,016 หลัง

  เชียงใหม่แชมป์จังหวัดมี “โบสถ์คริสต์” มาก ส่วนกรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 พบจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยอยู่ที่ 837,064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

  ผู้หญิงครองทอปปิกเกี่ยวกับความสวย ความงามบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ไทยถึงร้อยละ 62

  เจาะลึกเทรนด์บิวตี้ คอมมูนิตี้ของคนไทย ผ่านรายงานวิจัยทางการตลาด และความเคลื่อนไหวบนโลกทวิตเตอร์ในประเทศไทย

  UNLOCK นิทรรศการภาพถ่ายที่จะชวนเรามาค้นหาแสงสว่างในตัวตน ของเอก-พิชัย แก้ววิชิต

  มองนิยามของการ “กักขัง” กับ UNLOCK นิทรรศการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มนุษย์เรา ถูกบังคับให้เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจำกัด จนไร้อิสรภาพ ซึ่งในบางครั้ง สิ่งที่กักขังเราไว้ อาจไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเอง