Saturday, May 25, 2024
More

  กทม. เตรียมจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 ในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 – 19 ม.ค. นี้

  นางจินดารัตน์ ชโยธิน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 หลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 9 -19 ม.ค. 63 ดังนี้

  วันที่ 9 ม.ค.63 กำหนดจัดกิจกรรมในงานวันเด็กประจำปี 2563 “เด็กรักษ์โลก” สร้างโลกสดใส ให้เด็กไทยใจสีเขียว ณ เวทีกลางแจ้ง (บริเวณลานหน้าพระพุทธนวราชบพิตร) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายใต้แนวคิด รักษ์โลกอย่างเข้าใจ สร้าง Lifestyle แบบคนรุ่นใหม่ โดยสำนักการศึกษาจะนำนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.


  โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย เกมส์หรรษา  ตอบคำถาม การจับฉลากมอบโชค กิจกรรมสาธิตวิธีการทำ CPR อย่างถูกต้อง การแสดงมายากล การสาธิตวิธีการดับเพลิง และการแสดงการจับงูจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงหุ่นยนต์ จากโรงเรียนสังกัด กทม.

  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมอบโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดห้องให้เด็กได้เยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครด้วย

  นอกจากนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยังได้กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วันเด็กปลอดขยะ” เพื่อให้ เด็กกทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมป้องกันไม่ให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมมากยิ่งขึ้น โดยวันที่ 11 ม.ค. 2563 กำหนดจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รองรับเด็กได้ 20,000 คน, สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) รองรับเด็กได้ 22,000 คน, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) รองรับเด็กได้ 5,000 คน และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติทุ่งครุ รองรับเด็กได้ 5,000 คน

  โดยกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 148 ทุน จากนั้นตลอดทั้งวัน หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จะจัดบูธและนิทรรศการในโซนกิจกรรมต่างๆ

  โซนที่ 1 เด็ก กทม. เป็นเลิศ ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการคลัง สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม

  โซนที่ 2 เด็ก กทม. มีสุข ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานสถานธนานุบาล บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

  โซนที่ 3 เด็ก กทม.รักษ์โลก ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้เด็กที่ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนรับพาสปอร์ตไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อประทับตราครบทุกฐานการเรียนรู้ จะได้รับของรางวัล และสามารถร่วมกิจกรรมชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก อาทิ บ้านเป่าลม ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน และรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ได้ฟรีตลอดทั้งวัน

  ในส่วนของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานครจะจัดงานวันเด็กระหว่างวันที่ 10 – 18 ม.ค. 2563 ดังนี้

  กิจกรรมงานวันเด็กปี 2563 ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

  เขตดินแดง กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2

  เขตห้วยขวาง กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง

  เขตพระนคร กำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วิชาการ, วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หอสมุดเมือง ฯ และวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทเวศร์

  เขตดุสิต กำหนดจัดวันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 08.00 -15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเกียกกาย, วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย และวันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ดุสิต

  เขตราชเทวี กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี และวันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง

  เขตป้อมปราบฯ กำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส

  กิจกรรมงานวันเด็กปี 2563 ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

  เขตปทุมวัน กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี, วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนลุมพินี และวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่

  เขตยานนาวา กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 07.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้

  เขตคลองเตย กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย

  เขตวัฒนา กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง

  เขตบางนา กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางนา

  เขตพระโขนง กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์

  เขตสวนหลวง กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

  กิจกรรมงานวันเด็กปี 2563 ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

  เขตดอนเมือง กำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง, วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี และวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน

  เขตบางซื่อ กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช และวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ

  เขตจตุจักร กำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนจตุจักร, วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ, วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ จตุจักร และวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม

  เขตหลักสี่ กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนหลักสี่

  เขตบางเขน กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางเขน, ห้องสมุดฯ บางเขน และห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

  เขตลาดพร้าว กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า

  กิจกรรมงานวันเด็กปี 2563 ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

  เขตบางกะปิ กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ และวันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางกะปิ

  เขตสะพานสูง กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 ณ 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง และห้องสมุดฯ สะพานสูง

  เขตคลองสามวา กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา และเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ คลองสามวา

  เขตบึงกุ่ม กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ และศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม

  เขตลาดกระบัง กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง และห้องสมุดฯ ลาดกระบัง, วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ สีเขียว

  เขตหนองจอก กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ หนองจอก, วันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนหนองจอก

  เขตประเวศ กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ประเวศ และวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดวนธรรม

  เขตมีนบุรี กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี, เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา, วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ มีนบุรี

  กิจกรรมงานวันเด็กปี 2563 ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

  เขตทวีวัฒนา กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา

  เขตธนบุรี กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ

  เขตจอมทอง กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม และเวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนจอมทอง

  เขตบางกอกใหญ่ กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่

  เขตบางกอกน้อย กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนอัมพวา

  เขตคลองสาน กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน, วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ อนงคาราม

  เขตตลิ่งชัน กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ และศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา

  เขตบางพลัด กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8, วันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

  กิจกรรมงานวันเด็กปี 2563 ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้

  เขตบางแค กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน)

  เขตราษฏร์บูรณะ กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9, วันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ

  เขตทุ่งครุ กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 (ทุ่งครุ), วันที่ 12 ม.ค.2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ, วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ

  เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ

  เขตบางบอน กำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา, วันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางบอน

  เขตบางขุนเทียน กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน, เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน