Thursday, February 22, 2024
More

  กทม. เผยสถิติผู้ป่วยจาก PM2.5 กว่า 3.8 หมื่นราย พบ 2 เขตยังเกินมาตรฐาน

  จากการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. พบว่าตรวจวัดได้ 31-54 มคก./ลบ.ม. โดยมีพื้นที่ที่เกินมาตรฐาน (เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 2 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 (52 มคก./ลบ.ม.) และเขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร (54 มคก./ลบ.ม.)

  โดยดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศ ดี-ปานกลาง มีเพียงเขตวังทองหลางและเขตพระนคร ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


  ขณะเดียวกันได้แนะประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น

  ด้าน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยดำเนินการวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองตามอาการที่เกิดขึ้น

  พร้อมรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยยามจำเป็น โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน 75 มคก./ลบ.ม. เกิน 3 วัน โดยขณะนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้คำปรึกษาและนำไปสู่การรักษาพยาบาลต่อไป ดังนี้
  – โรงพยาบาลตากสิน (จันทร์ อังคาร เวลา 13.00 – 15.30 น.)
  – โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (พุธ เวลา 13.00 – 15.30 น.)
  – โรงพยาบาลกลาง (วัน เวลา 13.00 – 15.30 น.)

  ทั้งนี้จากรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองของโรงพยาบาลในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึง 9 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวน 38,803 ราย (ข้อมูลสถิติ : สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์)

  อย่างไรก็ตามสำหรับเขตที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 2 เขต ในวันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้
  1. บริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง (52 มคก./ลบ.ม.) เขตดำเนินการเพิ่มความถี่ในการล้างทางเท้าและถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละอองบริเวณถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าตลอดแนวในพื้นที่เขตวังทองหลาง
  2.ภายในสำนักงานเขตพระนคร เขตพระนคร (54 มคก./ลบ.ม.) เขตดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง บริเวณถนนสามเสน เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมเพิ่มความถี่ในการล้างถนนและดูดฝุ่นถนน บริเวณรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และถนนดินสอ และถนน ทางเท้าในพื้นที่เขต

  นอกจากนี้ด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ และเปิดเครื่องพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง