Thursday, April 25, 2024
More

  กทม. เปิดการจราจรถนนสามวา เชื่อมโยงโครงข่ายถนนย่านมีนบุรี – คลองสามวา

  กรุงเทพมหานคร เริ่มเปิดให้ใช้ถนนสามวาแล้ว หลังจากทำการปรับปรุงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเสร็จ เล็งขยายเส้นทางเพิ่มเชื่อมถึงหทัยราษฎร์-นิมิตใหม่

  โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา ว่า ถนนสามวา เดิมเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 8.00 ม. ระยะทางประมาณ 3,217 ม. เป็นถนนแนวเหนือ-ใต้ เริ่มจากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองหนึ่งตะวันตก


  เนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกในปริมาณมากจึงประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย บางส่วนแตกร้าวและไม่ได้ระดับ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจร ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาระดับประถม มัธยม และระดับอาชีวศึกษา ห้างร้าน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ตลอดจนการเจริญเติบโตของชุมชนที่พักอาศัย ซึ่งนำไปสู่ปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น

  ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น กทม. โดยสำนักการโยธาจึงดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา พื้นที่เขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา เริ่มต้นโครงการจากถนนสุวินทวงศ์สิ้นสุดโครงการที่สะพานข้ามคลองหนึ่งตะวันตก

  โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ช่องจราจรกว้าง 3.50 ม. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม. เขตทางกว้าง 30 ม. ทางเท้ากว้าง 3.30 ม. เกาะกลางกว้าง 6.40 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. ระยะทางประมาณ 3,217 ม. พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED กิ่งโคมคู่บริเวณเกาะกลาง ติดตั้งระบบป้าย เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร

  ปัจจุบันโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวาแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน อำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร รวมถึงเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการจราจรบริเวณถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า ถนนหทัยราษฎร์ ถนนรามคำแหง ถนนเสรีไทย ถนนนิมิตใหม่ และถนนบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น และในอนาคตอันใกล้นี้ กทม. จะพิจารณาขยายเส้นทางให้ต่อเนื่องเชื่อมต่อกับถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวว่า กทม. มีภารกิจในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ซึ่งการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ นับเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพ และกิจกรรมต่างๆ ของคนกรุงเทพฯ อีกด้วย

  ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี สำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา และโครงการก่อสร้างถนนประชาร่วมใจ ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้โครงข่ายถนนมีความครอบคลุม และการจราจรในพื้นที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวมีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น