Thursday, June 23, 2022
More

  ขสมก. เล็งออกตั๋วรายวัน 30 บาท/วัน ไม่จำกัดเที่ยว

  ขสมก. เร่งสรุปปรับแผนฟื้นฟูเสนอบอร์ดในเดือน ก.พ. นี้ ก่อนเสนอ ครม. ทบทวนมติเดิม ยันใช้รูปแบบเช่ารถวิ่งคุ้มค่ากว่า เล็งเก็บค่าโดยสาร 30 บาทตลอดวัน ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า แผนฟื้นฟูใหม่มีการปรับรายละเอียดเรื่องการจัดหารถจากซื้อและเช่า เป็นการเช่าบริการตามระยะทาง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ลดการวิ่งทับซ้อน จัดเส้นทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น โดยจะเป็นรถปรับอากาศใช้พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดค่าโดยสารที่ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งโดยรวมแผนฟื้นฟูใหม่จะประหยัดงบจากภาครัฐได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท


  ซึ่ง หลังจากนี้ ขสมก. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปสรุปรวมกับแผนฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 โดย ขสมก. จะต้องทำแผนนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 100% และกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน

  ด้านนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า จะเร่งสรุปความเห็นและการปรับปรุงแผนฟื้นฟู เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก.ในเดือน ก.พ. ซึ่งแผนฟื้นฟูเดิมจะมีค่าใช้จ่ายจัดหารถใหม่ 14,111.959 ล้านบาท ค่าเช่ารถ 7,098.384 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย Early Retirement 6,004 ล้านบาท ส่วนแผนปรับปรุง มีค่า Early Retirement 6,004 ล้านบาท ค่าอุดหนุนบริการเชิงสังคม (PSO) ปีละ 10,000 ล้านบาท (5 ปี ปีละ 2,000 ล้านบาท) โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายจัดหารถ ซึ่งเงินลงทุนลดลง 16,004 ล้านบาท

  ทั้งนี้ ปัจจุบัน ขสมก.มีต้นทุน 50.25 บาท/กม. หากเปลี่ยนจากซื้อรถเป็นจ่ายค่าเช่าตามระยะทางที่วิ่งให้บริการจริง (บาท/กม.) จะมีความยืดหยุ่นและลดต้นทุนได้ดีกว่า ซึ่งจะใช้เป็นรถไฟฟ้า (EV) รถ NGV และรถไฮบริด และจะจัดเก็บค่าโดยสารในรูปแบบตั๋วรายวัน (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) ราคา 30 บาท/วัน โดยผู้โดยสารสามารถขึ้นลงกี่เที่ยวก็ได้ จากที่เก็บค่าโดยสารแบบเก่าหรือขึ้นรถปรับอากาศจะมีค่าโดยสารเฉลี่ยที่ 15-25 บาท/เที่ยว ไป-กลับ เฉลี่ยที่ 50 บาท/เที่ยว เมื่อเปลี่ยนเป็นเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายจะทำให้ผู้โดยสารประหยัดค่าโดยสาร 20 บาท/คน/วัน