Monday, July 22, 2024
More

    MRT ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ขยายเวลาให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี ตั้งแต่ 6โมงเช้า – เที่ยงคืน จนถึง 29 มี.ค.63

    ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หรือรถไฟฟ้า MRT ช่วงเตาปูนท่าพระ จากสถานีบางโพสถานีจรัญฯ 13 โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ซึ่งการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่เข้ามาร่วมทดลองใช้บริการ

    ประกอบกับ ปัจจุบันความก้าวหน้าของงาน และระบบมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ทาง รฟม. และ BEM จึงจะขยายเวลาเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูนท่าพระ จากช่วงเวลา 10.00 – 16.00 . เป็น 06.00 – 24.00 . โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ได้


    สำหรับการขยายเวลาให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการตามเวลาที่ให้บริการจริง จะยังคงให้บริการฟรีระหว่างสถานีบางโพสถานีจรัญฯ 13 รวม 8 สถานี ได้แก่ สถานีบางโพ สถานีบางอ้อ สถานีบางพลัด สถานีสิรินธร สถานีบางยี่ขัน สถานีบางขุนนนท์ สถานีไฟฉาย และสถานีจรัญฯ 13

    ส่วนรูปแบบการให้บริการจะวิ่งไปกลับ จากสถานีเตาปูนสถานีท่าพระ ซึ่งผู้โดยสารจากสายสีน้ำเงินปัจจุบันหรือสายสีม่วง ที่ต้องการเดินทางไปปลายทางระหว่างสถานีจรัญฯ 13 – สถานีบางโพ จะต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีท่าพระหรือสถานีเตาปูน และสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าหรือออกจากสถานีท่าพระ และสถานีเตาปูน จะจ่ายค่าโดยสารในอัตราเริ่มต้น คือ 16 บาท