Thursday, February 22, 2024
More

  กทม.เตรียมส่งตู้เก็บสิ่งส่งตรวจโรคระบบทางเดินหายใจแก่โรงพยาบาล

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วันที่ 21 เม.ย. 63 เตรียมส่งมอบโรงพยาบาล และศูนย์สาธารณสุข สร้างความปลอดภัยให้บุคลากรในการเก็บตัวอย่างโควิด-19


  ส่งต่อตู้เก็บสิ่งส่งตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ช่วยโรงพยาบาลรับมือวิกฤตโควิด-19

  วันที่ 21 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นตู้ความดันลบ (Negative pressure cabinet) จำนวน 5 ตู้ พร้อมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้า จำนวน 5 เครื่อง จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบจาก นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนี่อง กฟฝ. และมีนายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีรับมอบ

  ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครจะส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เก็บสิ่งส่งตรวจในการวินิจฉัยโรคโควิด-19 จากระบบทางเดินหายใจของผู้มีความเสี่ยง และช่วยสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครต่อไป

  โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ในขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่มีจิตสาธารณะร่วมมือกันบูรณาการการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นบุคลากรที่มีความเสี่ยงคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับมือกับการวินิจฉัยโรคโควิด-19 จากการเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกและคอในระบบทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง การที่มีตู้ความดันลบ (Negative pressure cabinet) ดังกล่าว จะทำให้ผู้รับการตรวจได้รับการดูแลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจ”

  อีกทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครขอบคุณ และขอชื่นชมผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรุงเทพมหานคร โดยการมอบตู้ความดันลบ (Negative pressure cabinet) เพื่อนำไปใช้งานรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำตู้ความดันลบดังกล่าวมอบให้สำนักการแพทย์ จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และมอบให้สำนักอนามัย จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้งานในศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรุงเทพมหานครจะใช้ตู้ความดันลบที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและร่วมมือเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน