Wednesday, April 24, 2024
More

  กทม.เดินหน้าเวนคืนพื้นที่ 130 ไร่ จัดทำบึงรับน้ำคลองคู้บอน ย้ำประชาชนเห็นด้วย 93.36%

  กทม. จัดหาพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยพิจารณาดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนพื้นที่จำนวน 130 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการบึงรับน้ำคู้บอน เขตคลองสามวาและเขตคันนายาว

  ประชาชนเห็นด้วยจัดทำบึงรับน้ำคลองคู้บอน

  นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวถึงกรณีตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน (แก้มลิง) เขตคลองสามวาและเขตคันนายาว ขอให้ กทม.ตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) กำหนดเขตเวนคืนที่ดิน จัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากหลังติดประกาศเตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าว พบยังมีการถมดิน ปรับหน้าดิน ไถต้นไม้ทิ้ง และรังวัด เพื่อจัดสรรทำเป็นหมู่บ้าน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกาศกำหนดเขตเวนคืนที่ดินดังกล่าวว่า


  สำหรับโครงการบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน เขตคันนายาว เป็นโครงการบึงรับน้ำที่สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาดำเนินการตามผลการศึกษา สำรวจออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำของ กทม. ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยได้ประสานสำนักการโยธา พิจารณาดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนพื้นที่จำนวน 130 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการบึงรับน้ำคู้บอน ปริมาณกักเก็บ 870,000 ลูกบาศก์เมตร

  และก่อนที่สำนักการโยธาจะเสนอออกพระราชกฤษฎีกาได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการดังกล่าว พบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการร้อยละ 93.36 ประกอบกับเจ้าของที่ดินไม่ได้คัดค้านโครงการ จึงได้ดำเนินการยืนยันขอบเขตแนวโครงการก่อสร้างบึงรับน้ำดังกล่าว เพื่อเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน เพื่อเวนคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักการโยธาดำเนินขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกา

  ภาพ FB : บึงรับน้ำคู้บอนเพื่อคนกรุงเทพ

  เร่งชี้แจงประชาชนและภาคเอกชนจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน

  อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนเมษายน 2563 มีบริษัทเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณดังกล่าว ทำหนังสือคัดค้านโครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน สำนักการระบายน้ำ จึงได้ชี้แจงผลการดำเนินการโครงการที่ผ่านมาและสถานะการดำเนินโครงการในปัจจุบันให้บริษัทเอกชนดังกล่าวทราบแล้ว โดยปัจจุบันสำนักการโยธา อยู่ระหว่างเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน เพื่อเวนคืนสำหรับพัฒนาจัดทำบึงรับน้ำ 2 แห่ง คือ บึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน เขตคันนายาว และบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชัน เขตมีนบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

  ด้านนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ พระราชกฤษฎีกาฯ ยังไม่ประกาศใช้บังคับ จึงไม่สามารถออกคำสั่งหรือ คำสั่งทางปกครองใด ๆ ในการรอนสิทธิ์ตามกฎหมายของประชาชนได้ สำหรับการพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าว สามารถทำได้โดยประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบว่าในอนาคตพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีการเวนคืน เพื่อทำบึงรับน้ำ และอาจเกิดความเสียหายต่อโครงการของเอกชนในภายหน้าได้ ซึ่งจะต้องรับความเสี่ยงหากไม่ระงับโครงการฯ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้รับการประสานจากสำนักงานเขตคันนายาวแล้วว่า  สำนักงานเขตได้แจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาตได้รับทราบแล้ว