Saturday, May 25, 2024
More

  รฟม.ตรึงราคา ลดค่าโดยสาร MRT ม่วง-น้ำเงิน ช่วยคนกรุงเซฟค่าเดินทาง

  รฟม. ร่วมช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการตรึงราคาค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน 16-42 บาท ถึงสิ้นปี 2563 ส่วนอัตราใหม่ 17-42 บาท จะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ขณะที่ MRT สายสีม่วงยังลดค่าโดยสารต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

  คงอัตราค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน 16-42 บาทถึงสิ้นปี 2563

  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า สำหรับอัตรา ค่าโดยสารใหม่รอบปี 2563 ในอัตราเริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 42 บาท โดยสถานีที่ 1, 4, 7 และ 10 (นับจากสถานีต้นทางของผู้โดยสาร) จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาทนั้น จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 


  โดย รฟม. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย BEM ยินดีที่จะคงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะมีการปรับราคาอีกครั้งในปี 2565

  ค่าโดยสารใหม่ 17-42 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 2564 

  ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ระหว่าง รฟม. กับ BEM ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่ทุกๆ 24 เดือน หรือ 2 ปี โดยใช้วิธีคำนวณบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

  สำหรับการปรับขึ้นในรอบปี 2563 ตามกำหนดแล้วจะต้องปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และจะมีผลบังคับใช้ไปอีก 24 เดือน คือจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 แต่เนื่องจากรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการเยียวยาและแบ่งเบาภาระของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 BEM จึงยินดีที่จะเลื่อนการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อน ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จ่ายค่าโดยสารในราคาเท่าเดิม 

  ส่วนผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91 – 120 เซ็นติเมตร และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าว 

  ขยายเวลาลดค่าโดยสาร MRT สายสีม่วง ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 

  นอกจากนั้น รฟม. ยังขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งมีผลให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ยังคงได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท และจ่ายสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย จากอัตราปกติคือจ่ายสูงสุด 42 บาท ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

  นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ ได้แก่ ส่วนลดค่าโดยสาร 50% สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ที่มีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และส่วนลดค่าโดยสาร 10% สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ ดังกล่าวเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นได้ 

  สำหรับผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อ 2 สาย ระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน จะจ่ายค่าโดยสารร่วมสูงสุดเพียง 48 บาท (เดินทางได้ถึง 53 สถานี) จากอัตราค่าโดยสารร่วมปกติคือ จ่ายสูงสุด 70 บาท ตลอดการขยายระยะเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  จากมาตรการที่ รฟม. ประกาศออกมานั้น ส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วย MRT สายสีน้ำเงิน ได้ด้วยระยะทางที่ไกลขึ้น แต่จ่ายเงินในราคาประหยัดได้นานถึง 6 เดือน ส่วนผู้ที่เดินทางด้วย MRT สายสีม่วง รวมถึงผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อทั้ง MRT สายสีน้ำเงินและ MRT สายสีม่วง ก็จ่ายค่าโดยสารในราคาที่ถูกลง นับเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ควบคู่ไปกับการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร และลดภาระค่าครองชีพด้านค่าเดินทางที่ต้องจ่ายในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี