Wednesday, May 24, 2023
More

  กรมเจ้าท่าทดสอบเรือไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ เผยรองรับผู้โดยสารได้ 100 คน

  กรมเจ้าท่าเริ่มทดสอบเรือไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบแล้ว

  เดินหน้าทดสอบเรือเดินไฟฟ้าในคลองแสนแสบ ณ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ

  หลังกรมเจ้าท่า ร่วมกับ ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้บริหาร บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่น จำกัด และบริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัดทำการทดสอบเรือไฟฟ้าภายใต้โครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบเพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมณท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ


  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ทดสอบการเดินเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ ในคลองแสนแสบเสมือนจริง เส้นทางท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ถึง ท่าเรือ Center pier (ประตูน้ำ) ระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการทดสอบ จำนวน 92 คน และใช้เวลาเดินทาง 20 นาที เพื่อทดลองวิ่ง และรับผู้โดยสารเพื่อทดสอบระบบการควบคุมเรือ และประสิทธิภาพของเรือ

  เรือไฟฟ้าต้นแบบรองรับผู้โดยสารได้ 100 คน ทำความเร็วได้ 22 กม./ชม

  จากการทดสอบเรือไฟฟ้าพบว่า สามารถทำความเร็วของเรือได้ 22 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่มีมลพิษทางเสียง สามารถเดินทางได้ 60 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 100 คน และคนประจำเรือ 3 คน

  กรมเจ้าท่าจะทำการทดสอบระบบและประสิทธิภาพในการใช้งานเรือไฟฟ้าต้นแบบอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนเพื่อเก็บข้อมูลรวมถึงปัญหาต่างๆและนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือของกรมเจ้าท่าจากนั้นจึงจะส่งต้นแบบให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารนำไปใช้เป็นแบบในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเรือโดยสารต่อไป

  ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้พัฒนานวัตกรรมเรือไฟฟ้านี้ขึ้นมาเพื่อให้เรือโดยสารมีส่วนช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนการใช้เครื่องยนต์ที่สันดาปโดยน้ำมัน เปลี่ยนรูปแบบมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทน และตัวเรือผลิตจากอลูมิเนียม โดยกรมเจ้าท่า พร้อมพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ และขานรับนโยบายรัฐบาล จะอยู่เคียงข้างประชาชน เพื่อประชาชน และประชาชนจะต้องได้รับความสะดวก สบาย และได้รับความปลอดภัยในการโดยสารเรือในคลองแสนแสบอีกด้วย