Tuesday, May 28, 2024
More

  ล่องเจ้าพระยาแบบคลีน ๆ กับ MINE Smart Ferry เรือไฟฟ้าที่ออกแบบโดยคนไทย

  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เผยความคืบหน้าเรือไฟฟ้าในการผลิต

  เปิดสเปก MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย 

  โดย MINE Smart Ferry คือยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% สามารถจุผู้โดยสารได้กว่า 200 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 800 KWh ที่ผลิตจากบริษัทในกลุ่ม EA โดยนำเทคโนโลยีการชาร์จ DC Fast Charger ของ EA Anywhere ที่ทันสมัยที่สุดของกลุ่ม EA ชาร์จเร็วทั้งเรือ และรสบัสไฟฟ้าได้ภายใน 15-20 นาที วิ่งได้เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมงติดต่อกัน


  เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ  MINE Smart Ferry

  ซึ่งทาง EA เผยว่าได้มีการนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ผลิตโดยบริษัทในกลุ่มของ EA มาใช้ออกแบบ และผลิตเพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบโจทย์ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถยนต์ MINE SPA1 และเรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์

  ทั้งจุดเด่นของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า คือ การออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger ของ EA Anywhere ให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ในเวลาเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น รองรับการใช้งานได้ตรงจุด ประหยัดค่าพลังงาน ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มีความคล่องตัวในการขยายจุดติดตั้งทั่วประเทศ

  MINE Smart Ferry เตรียมเปิดให้บริการตั้งแต่ปากเกร็ดสาธร

  ทั้งนี้ เรือ MINE Smart Ferry เตรียมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากเกร็ด นนทบุรี จนถึงบริเวณสาธร ด้วยเวลาในการเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมง ในราคาค่าโดยสารต่ำ โดยเป็นเรือโดยสารติดแอร์ ภายในเรือติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย ประหยัดค่าเดินทาง และที่สำคัญปราศจากมลพิษจาก PM 2.5